Restriktioner tas bort 9 februari

Hög vaccinationstäckning i kombination med att omikronvarianten inte orsakar lika många fall av allvarlig sjukdom har minskat belastningen på sjukvården. Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att de flesta restriktioner och rekommendationer kring covid-19 tas bort den 9 februari. Myndigheten har också begärt att regeringen och riksdagen ska besluta om att covid-19 inte längre ska klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortsatt ligga kvar.

Mer information om vad lättnader av restriktioner innebär för kommunens verksamheter presenteras inom kort.

Exempel på restriktioner som tas bort den 9 februari

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster. Detta kräver dock beslut av regeringen.
  • Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den innefattar bland annat deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis samt att serveringsställen ska stänga klockan 23.

Allmänna råd och rekommendationer som upphör den 9 februari

  • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken
  • Rådet om att arbeta hemifrån. Återgången bör dock ske successivt, enligt Folkhälsomyndigheten.
  • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus.
  • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter den 9 februari

  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Här kan du läsa nyheten hos Folkhälsomyndigheten.