Northvolts etablering blir på en annan plats

Northvolt har nu meddelat att deras etablering av en ny fabrik för litiumbatterier planeras att bli på en annan plats. Norrköping i samverkan med Finspång har funnits med som en intressant kandidat i etableringsprocessen.

– Northvolts stora intresse för Norrköping visar att vi har ett bra läge och är attraktiva för stora etableringar. Inför förfrågan hade vi nu möjlighet att kunna erbjuda tilltalande och färdig etableringsmark. Det är självklart tråkigt att Northvolt den här gången inte valde Norrköping, men utifrån våra styrkeområden och det stora intresse som finns för Norrköping som etableringsort så är det bara en tidsfråga innan nästa stora etablering blir aktuell, säger Olle Vikmång (S) kommunstyrelsens ordförande.

Processerna för mer verksamhetsmark kommer att fortsätta i Norrköping.

Vi kommer fortsätta hålla tempot i arbetet med vår detaljplanering, med viss försening då det krävs ett omtag i hur vi disponerar ytorna inom området, för att möta den stora efterfrågan som finns och för att kunna utveckla fler områden, säger Anna Selander, samhällsbyggnadsdirektör.

Arbetet fortsätter nu med att locka hit andra viktiga och stora etableringar till Norrköping och Östergötland.

En framgång för oss och Östergötland är vår gemensamma samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet vid etableringar. Det känns bra att vi kom så långt och fick möjlighet att visa upp och presentera våra styrkeområden för Northvolt. Vi hade en genomarbetad presentation med bra dialog och vi kommer att fortsätta vårt gemensamma arbete för att attrahera flera aktörer och nya etableringar, säger Anna Thörn, kommundirektör.