Rådhuset renoveras för bättre arbetsmiljö

Publicerad

Bild: Norrköpings kommun.


Efter sommaren påbörjas ett större renoveringsarbete av Rådhuset, som beräknas vara klart vid årsskiftet 2023-2024.

Cirka 150 personer, folkvalda och medarbetare, kommer under renoveringen att flytta till andra lokaler. Flytten sker till sommaren.

– Det är en nödvändig renovering och jag är glad över att den snart påbörjas. Inomhusluften och ventilationen i Rådhuset har visat sig inte hålla måttet, och sådana brister i arbetsmiljön måste självklart åtgärdas så snart som möjligt så vi får en bättre arbetsplats för framtiden, säger biträdande kommundirektör Niclas Lindahl.

Efter renoveringen kommer Rådhuset att ha en mer hållbar, modern och flexibel kontorsmiljö. De enskilda kontorsutrymmena kommer att delas upp för att skapa fler och moderna arbetsplatser. I anslutning till en ny entré som planeras bli på innergården kommer det att finnas nya mötesrum för att ta emot besökare.

Rådssalen kommer att lämnas oförändrad, likaså Tornsalen med sina gobelänger, och Förmaket med sitt porträttgalleri.

Exteriört kommer renoveringen av rådhuset knappast att märkas, och klockspelen kommer att fortsätta att spela under renoveringen.

Kostnaden för renoveringen är beräknad till drygt 90 miljoner kronor.

Under renoveringsperioden kommer allmänheten att hänvisas till Kontaktcenter Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21 ,602 42 Norrköping.