Information i samband med borttagna restriktioner

Texten Tack för att du tar hand och dig själv och andra, med blå bakgrund och ett rött hjärta
Publicerad

Från och med idag, onsdagen den 9 februari, avvecklas flertalet åtgärder mot covid-19. Anledningen är att belastningen på samhället har minskat genom den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom. Pandemin är dock inte över och flera av kommunens verksamheter har ännu en fortsatt ansträngd situation på grund av hög sjukfrånvaro. Norrköpings kommun vill därför understryka vikten av att följa de rekommendationer som råder.

Verksamheter med fortsatt påverkan finns exempelvis inom vård- och omsorgskontoret samt socialkontoret, med vissa enheter som påverkas av smittspridningen. Inom förskola och skola är det ett betydligt bättre läge än de två senaste veckorna även om det råder en ansträngd situation på vissa enheter med hög frånvaro bland både barn, elever och personal. När flertalet restriktioner avvecklas och antalet sociala kontakter ökar finns det en risk för att smittspridningen går upp. Därför är det viktigt att fortsätta följa de rekommendationer som gäller.

Myndighetsrekommendationer efter den 9 februari:

 • Alla som har symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma och undvika kontakt med andra, detta gäller även barn i skola och förskola.
 • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar. Detta innebär att vård- och omsorgskontoret i Norrköping inte kommer att göra några förändringar av sina rutiner i nuläget, och att dessa verksamheter alltså ännu inte påverkas av avvecklingen. Fortsatt gäller därmed även precis som tidigare att vara restriktiv med besök på kommunens boenden.
 • Alla som är över 12 år rekommenderas att vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Distansarbete

För medarbetare inom kommunala verksamheter som enligt rekommendationer har arbetat på distans innebär de nya nationella beskeden att man nu kan börja återgå till arbetsplatsen. För att motverka omfattande smittspridning och risk för hög sjukfrånvaro uppmanas dock arbetsgivare till successiv återgång. I Norrköpings kommun sker återgången utifrån de specifika förutsättningar som råder på varje arbetsplats, bland annat med utgångspunkt i kommunens framtagna riktlinjer för distansarbete.

Har du frågor om vad som gäller efter
den 9 februari?

Region Östergötland har tagit fram svar på vanliga frågor

Pressträff om stödåtgärder

Tisdagen den 8 februari höll regeringen en pressträff där man informerade om fortsatta stödåtgärder kopplat till covid-19 för att underlätta det gemensamma arbetet med att minska smittspridningen.
Här nedan finns en sammanfattning av några av åtgärderna samt relevanta länkar.

Myndighetsbeslut om stödåtgärder för att minska smittspridningen som ligger kvar mars ut:

 • Ersättning för karensavdrag
 • Ersättning till riskgrupper
 • Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning och till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
 • Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden och för att få smittbärarpenning

Här kan du ta del av regeringens pressträff och läsa mer om stödåtgärderna

Ett flertal stödåtgärder för jobb och företag kommer också att kvarstå under en period, bland annat:

 • Omställningsstöd (december 2021 till 28 feb 2022)
 • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (december 2021 till 28 februari 2022)
 • Omsättningsstöd till handelsbolag (december 2021 till 28 februari 2022)
 • Ersättning för sjuklönekostnader över det normala (december 2021 till 31 mars 2022)
 • Skattefri förmån av friparkering vid arbetsplatsen (januari till 30 juni 2022)

Här kan du läsa mer om stödåtgärder för företagare