Desinformationskampanj angriper svensk socialtjänst

Publicerad

Barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Om barn och unga riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ett ansvar för att se till att de får det skydd och stöd de behöver. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kompletterar socialtjänstlagen, SoL, när frivilliga insatser inte är möjliga.

Frågor och svar omhändertagande av barn enligt LVU (socialstyrelsen.se)


Just nu pågår det en desinformationskampanj som anklagar svensk socialtjänst för övergrepp mot muslimer och deras barn. Det handlar om konton som kopplas till våldsbejakande islamistiska organisationer som sprider falsk information om myndigheter och socialtjänst i flera svenska kommuner, enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF.

- Bland dem som vi möter här i Norrköping har desinformationskampanjen inte märkts av, men vi följer noga utvecklingen nationellt och lokalt, säger Yvonne Thilander, socialdirektör.

Som många medier rapporterat den senaste tiden så handlar budskapet i desinformationskampanjen om att socialtjänsten med hjälp av lagen om vård av unga (LVU) "kidnappar" barn till muslimer för att sekularisera dem.

- Det finns en risk att den här typen av desinformationskampanj kan skapa problem. Föräldrar som är i behov av att få bra hjälp och stöd av socialtjänstens insatser kanske inte vill ha med oss att göra, om de har påverkats av kampanjen. Om man har frågor om vårt arbetssätt och vilka insatser som vi kan hjälpa till med är man varmt välkommen att kontakta oss, säger Yvonne Thilander.

Kontakta socialkontoret


Syftet med desinformationskampanjen ska vara att öka splittringen i samhället och uppmuntra till radikalisering.

- Vi är alltid måna om att ge ett gott bemötande, vara professionella och transparenta för att människor ska ha förtroende för socialtjänsten. Vi upplever att vi överlag har ett gott samarbete med dem vi möter, säger Yvonne Thilander.

Information om svensk socialtjänst på flera språk (socialstyrelsen.se)