Norrköpings kommun får kvarts miljon för demokratisamarbete

Karin Swärd, Utredningsingenjör, Nodra AB. Karin Faxér, miljöstrateg, Norrköpings kommun. Sara Meyer, utvecklingsstrateg, Norrköpings kommun.

Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD har beviljat Norrköpings kommun 240 000 kronor för att starta ett samarbete om demokrati med kommunen Bihac i Bosnien Hercegovina.

– Norrköping kommun får nu möjlighet, genom bidrag från ICLD, att fokusera på miljöåtgärder som skapar renare närmiljöer tillsammans med vår partner Bihac. Genom att ta del av varandras kunskaper och lärdomar kan vi hjälpas åt att lösa utmaningar på såväl lokal som på global nivå, säger Irma Görtz, vice ordförande i fullmäktige, Norrköpings kommun

Tyngdpunkten för partnerskapet med Bihac ligger på återvinning, avfallsminimering, cirkulär ekonomi och minskad nedskräpning och till att börja med ska det göras en förstudie om fortsatt samarbete inom avfalls- och miljöområdet. Från Norrköping deltar, förutom kommunen, det kommunala bolaget Nodra i projektet.

Som grund för samarbetet ligger ett så kallat kommunalt partnerskap. Det är en internationell samarbetsform som har som mål att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå.

Målet är att de två kommunerna ska hitta gemensamma utmaningar och med hjälp av varandras olika erfarenheter och förutsättningar lära av varandra för att hitta lösningar på dessa utmaningar.

– Vi är glada att Norrköping kommun valt att göra skillnad i världen genom ett kommunalt partnerskap. Samtidigt som de bidrar med sina erfarenheter och kunskaper får de själva ta del av nya metoder och verktyg genom det globala utbytet, säger Johan Lilja, generalsekreterare ICLD.