Djur, natur och kultur i Norrköpings kaktusparker 2022

Närbild på kaktusar som planteras i jord, man ser även två händer som arbetar med planteringen
Publicerad

Sommaren 2022 blir det Tropicarium som får pryda kaktusplanteringen i Carl Johans park. Tropicarium fyller 50 år och hyllas i samband med detta för sitt artbevarande arbete och sin betydelse för Norrköping som besöksmål. Hörsalsparkens kaktusplanering kommer att prydas av Naturskyddsföreningen Norrköping 75 år, och av Föreningen Kulturkammaren 30 år.

Kaktusplanteringen i Carl Johans park är Sveriges äldsta motivgrupp, och har planterats ut årligen sedan 1926. Omkring 25 000 kaktusar och suckulenter skapar ett motiv för att hylla en jubilar som väljs ut av en jury. I år föll valet på Tropcarium AB.

– Med över 100 000 besökare årligen bidrar Tropicarium starkt till Norrköping som ett attraktivt besöksmål. Utöver sin fantastiska besöksverksamhet arbetar Tropicarium även artbevarande och tar emot skolklasser från både Norrköpings kommun och resten av landet. Dessutom är de Sveriges största rescue-center för beslagtagna djur, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd och ordförande i jurygruppen för kaktusplanteringen.

Stolt tradition i Norrköping

En del av planteringens 25 000 kaktusar återvinns, men många får övervintra i kommunens växthus i området Sylten.

– Där får de växa till sig för att kunna hänga med fler säsonger. I början av sommaren inleds sedan arbetet med att plantera kaktusarna och montera ihop planteringen, som därefter invigs i mitten av juni. Allting utförs i egen regi och kaktusplanteringen är någonting vi är väldigt stolta över, säger Jakob Åhlander, landskapsingenjör.

– Arbetet med kaktusplanteringen är en viktig tradition i Norrköping. Med sina 96 år på nacken är den unik inom sitt område och glädjer varje år ett stort antal besökare, säger Karin Jonsson (C).

Två jubilarer även i Hörsalsparken

Även i Hörsalsparken utses två verksamheter eller organisationer att stå motiv. I år kommer Hörsalsparkens kaktusplanering att prydas av Naturskyddsföreningen Norrköping för sitt arbete med att värna kommunens natur, och av Föreningen Kulturkammaren för sitt viktiga bidrag till Norrköping som kulturstad.

Kaktusplanteringens motiv genom åren

Information om vinnarna samt motiveringar:

Carl Johans park

Tropicarium AB kommer att hyllas i kaktusplanteringen i Carl Johans park för sina 50 år samt för sitt arbete och sin betydelse för Norrköping som besöksmål.

Motivering Tropicarium AB

Med över 100 000 besökare årligen bidrar Tropicarium starkt till Norrköping som en attraktiv besöksort. Besökarna kommer både från närområdet och övriga Sverige, sommar såväl som vinter. Tropicarium tar även emot många skolklasser från hela Sverige som genom besöket får en del i sin utbildning. Tropicarium arbetar också med artbevarande och är Sveriges största rescue-center för beslagtagna djur från hela landet och flera av deras unika djurarter ger ofta Tropicarium utrymme i rikspressen.

Hörsalsparken

Naturskyddsföreningen 75 år och Föreningen Kulturkammaren 30 år kommer att hyllas i kaktusplanteringen i Hörsalsparken.

Motivering Naturskyddsföreningen Norrköping

Naturskyddsföreningen Norrköping, Norrköpings Biologiska Förening startade 31 januari 1947 och är en del av Svenska Naturskyddsföreningen. Föreningen startades av personer med intresse av fåglar, växter och svampar och senare kom även intresset att skydda naturen. Idag har Naturskyddsföreningen Norrköping ca: 2500 medlemmar.

Föreningen anordnar under hela året många naturutflykter i Norrköpings fina natur, samt olika natur- och miljöföredrag. Föreningen är aktiv samhällsdebattör och värnar om att skydda kommunens natur.

I Naturarium som föreningen förvaltar visas en unik samling växter, fåglar och insekter. Särskilda visningar sker för barn och ungdomar under lovdagar eller bokade visningar.

Motivering Föreningen Kulturkammaren

Norrköping är i grunden en kulturstad och Föreningen Kulturkammaren kan ses som stadens kulturcentrum. Här finns både möjlighet att själv vara kreativ eller besöka något evenemang.

Kulturkvarteret Hallarna är unikt då kvarteret är hemvist för såväl amatörer som professionella artister under samma tak. Det är få platser som kan erbjuda en dylik plats till sina besökare.

Information om kaktusplanteringen på norrköping.se

Information om kaktusplanteringen på visit.norrkoping.se