Fotoutställning med havsnivåhöjningen i fokus

Foto: Kristoffer Granath

Under 2021 turnerade fotoutställningen Erosion längs med Skånes kust. Nu har turen kommit till Norrköping – en stad som med sin närhet till Bråviken och Östersjön även den berörs av framtida havsnivåhöjningar. Utställningen öppnar den 17 februari på Arbetets museum.

Erosion är en fotoutställning om klimatförändringar och om hur vi påverkas av höjda havsnivåer. Kristoffer Granaths fotografiska verk i kombination med berättelser och klimatinformation från SMHI visar vilka effekter klimatförändringarna har, nödvändigheten att hantera dem och hur vi idag arbetar för att minska dem.

Fotografier och fakta

Besökaren bjuds med på en resa genom olika kustlandskap. Det blir möten med människor som aktivt jobbar med klimatfrågan och personer som är berörda av den. Porträtt och intervjuer varvas med personliga reflektioner och fakta i en utställning som dokumenterar en av vår tids stora frågor - klimatförändringen.

– Den klimatförändring vi ser påverkar också oss i Norrköping. Stigande havsnivåer är ett exempel. Värme och vattenbrist är andra utmaningar som vi står inför. Här gäller det att vara medveten om riskerna och att planera förebyggande. I utställningen blandas Kristoffers fotografier, personliga berättelser och ”hårdare” fakta från SMHI. Tillsammans blir det en bra mix som vi hoppas är lättare för människor att ta till sig. Anpassning till ett varmare klimat är en viktig fråga som angår oss alla, säger Karin Hjerpe på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Minska sårbarheten genom planering

Även Norrköpings kommun medverkar i utställningen.

– Klimatanpassning innebär att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. Genom det skyddas miljö, människor liv, hälsa och egendom. Norrköpings kommuns klimatanpassningsarbete innebär att minska vår sårbarhet genom att planera utifrån nya förutsättningar som klimatförändringar innebär, säger Merja Willman, miljö- och klimatstrateg i Norrköpings kommun.

Social hållbarhet i bilder

Kristoffer Granath är fotografen som främst jobbar med dokumentationer av de stora samhällsförändringarna, skildrat utifrån ett socioekonomiskt perspektiv med människan i fokus. Social hållbarhet är ledord i hans verksamhet.

– Det viktiga är inte vem som gör vad, utan vad vi kan göra tillsammans och hur vi engagerar varandra. Vi människor har nämligen lättare för att anpassa oss och förändra våra liv i samhället när vi ser andra göra samma sak, säger han.

Sedan Erosion visades första gången har besökarna har tagit den till sina hjärtan, skolelever och universitetsstudenter har startat och fördjupat olika klimatarbeten med avstamp i utställningen och Kristoffers första fotobok släpps i samband med vernissagen i Norrköping.

Prisad fotograf

2019 mottog Kristoffer Granath Arbetets museums dokumentärfotoprisför sina bilder av ett arbetsliv som inte längre är, med motiv från både Findus fabrik i Bjuv och kärnkraftverket i Barsebäck.

– När Kristoffer vänder sin blick mot klimatförändringar så blir också det med fokus på arbete. De som arbetar med att hantera konsekvenserna och de vars arbete direkt påverkas av det förändrade klimatet. Det är en viktig utställning, särskilt då fokus ligger på platser i Sverige som många har besökt eller känner till. Ingen slipper ju undan effekterna av klimatförändringarna, säger Josefine Höijer, intendent Arbetets museum.

Utställningen Erosion är ett samarbete mellan fotograf Kristoffer Granath, Arbetets museum, SMHI och Norrköpings kommun. Utställningen har öppet den 17 februari – 8 maj och visas utomhus vid Arbetets museum i Norrköping. Fri entré och öppet dygnet runt.