Markanvisningstävling ska ge svar på frågan hur hållbart det går att bygga bostäder

Tomt inom detaljplan Svanen i Inre hamnen etapp 2.


I hur hög grad kan ett hus byggas klimatsmart? Den frågan ska forskare från bland annat Chalmers försöka svara på i samband med markanvisningstävlingar i Norrköping. Syftet är ett framtidsinriktat byggande med minimal klimatpåverkan.

– Vi är glada över att Norrköpings kommun kan bidra med två klara tomter som kan vara en del av det här forskningsprojektet. Det ska bli riktigt spännande att se vilka förslag vi får inoch hur man till exempel kan minimera utsläppen av klimatgaser samtidigt som bostäderna får en överkomlig hyra, säger samhällsplaneringsnämndens ordförande Reidar Svedahl (L).

Tävlingarna är en del av ett forskningsprojekt därNorrköpings kommun tillsammans med Högskolan i Halmstad, Chalmers, Ålborg universitet, samt organisationerna Sveriges Arkitekter och Byggherrarna beviljats bidrag från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att driva på för klimatanpassade nya bostäder.

Genom projektet vill Norrköpings kommun och forskarna få kunskap om framgångsfaktorer och hinder i klimatarbete vid bostadsproduktion.

– Forskningsbaserade markanvisningstävlingar är unikt och som forskare ser jag tävlingen som ett verktyg, en experimentell arena som rätt använd bidrar med innovativa lösningar på samhället klimatutmaningar. Vi kommer att ta fram ny kunskap om framtiden genom att kombinera design och teknik. Tävlingsförslagen är modeller som visualiserar framtiden. I tävlingarna ska vi tillämpa kriterier på klimatavtryck och testa smarta lösningar i bostadshus som skapar mer energi än vad som används under året. Till detta kommer flexibla bostäder som främjar social hållbarhet och arkitektonisk kvalitet, säger Magnus Rönn, docent vid Chalmers.

De två tomter som valts ut till projektet i Norrköping ligger i kvarteren Inre hamnen och Björkalund. Till tävlingen i Björkalund kommer fem designteam efter intresseanmälan att bjudas in att få delta tävlingen. Ersättningen för godkänt förslag är 170 000 kr. Prissumman är 850 000 kr. Tävlingen i Inre hamnen har samma prissumma. Men denna markanvisningstävling organiseras i stället som en öppen tävling. De fem bästa lösningarna på tävlingsuppgiften får 170 000 kr var för godkänt förslag. Prispengarna kommer från statliga Vinova.

– I tävlingskriterierna ingår bland annat energianvändning, klimatavtryck och social hållbarhet, men självklart också arkitektur, säger Norrköping kommuns exploateringschef Henrik Haugness.

I slutet av året kommer förslagen att kunna visas upp för allmänheten. Beslut om vilket förslag som tilldelas tomten i Björkalund väntas hösten 2022. Det vinnande förslaget kan komma att byggas redan 2023. Genomförandet av vinnande förslag för tomten i Inre hamnen ligger längre fram tiden i inre hamnens etapp 2.

Kvarteret Amfiteatern i Björkalund.