Renoverad S:t Olofsskola med fokus på återbruk

Foto Christoffer Skogsmo.

Den byggnadsminnesmärkta S:t Olofsskolan i Norrköping har de senaste åren genomgått ett rejält ansiktslyft. 1908 byggdes den fem våningar höga byggnaden, ritad av arkitekten Carl Bergsten som inspirerades av wienerjugend med dess strama, geometriska formspråk. Skolan har nu, tack vare en omtänksam renovering och en ambitiös återbruks-process, återfått sin forna glans och är rustad för framtiden.

– Som byggnadsminne är byggnaden särskilt kulturhistoriskt värdefull, och det finns en enorm vinst med att återbruka på det här viset. Givetvis finns det en stor miljöaspekt i det hela, samtidigt ger blandningen av nytt och gammalt en spännande och intressant upplevelse. Förhoppningsvis kommer vi ser mer av återbruk framöver, säger Emilia Landerholm Martinovic, enhetschef på administrativ service på Komvux.

I S:t Olofsskolan bedriver Komvux Svenska för invandrare, och under renoveringen fick de omkring 1 000 eleverna samt personal tillfälligt flytta till andra lokaler. Skolans 6 760 kvadratmeter rymmer 27 klassrum, 20 arbetsrum, 13 mötesrum, 10 korridorer samt kafé, elev- och lärarrum. För att behålla byggnadens ursprung i så stor utsträckning som möjligt har det under renoveringen lagts ner mycket arbete på att visa och skydda originaldetaljer. Till exempel så har arkitekten Helena Sandekull, då på AG arkitekter, tillsammans med Länsstyrelsen tagit fram den gamla färgsättningen.

– Det har genomförts försiktiga ombyggnationer för att bibehålla byggnadens själ. Det är en fantastisk byggnad som hade blivit sliten, men tack vare renoveringen fått nytt liv och den värdighet den förtjänar, säger Helena Sandekull.

Den ”nya” skolan har över 600 återbrukade elevbord och stolar och fler än 70 återbrukade arbetsbord och arbetsstolar till lärararbetsrummen. De återbrukade möblerna kommer från tre andra befintliga skolor. Det har man kompletterat med en del varsamt utvalda nya möbler. Bakom återbruksprojektet står arkitektkontoret ÅWL.

– Det här är det största återbruksprojekt vi haft, och det har varit oerhört roligt att se den nya skolan växa fram. Vi strävar alltid efter att skapa de bästa lösningarna för människa, natur och samhälle. Sverige har en unik möbelhistoria och det finns oerhörda mängder möbler framför allt i statlig ägo, men vi behöver nya system för att åter sätta dem i bruk, säger inredningsarkitekten Martin Kihlberg.  

Förutom återbruksprojektet har två andra viktiga förbättringar genomförts. Det har satts in ny ventilation för att få bättre luft i skolan, och tillgängligheten för funktionshindrade elever har förbättrats.

Foto Christoffer Skogsmo.

Foto Christoffer Skogsmo.

Emilia Landerholm Martinovic och Martin Kihlberg