Motala ström stängs av för båttrafik

Publicerad

Från den 28 februari stängs Motala ström av för båttrafik från kajplats 17 (Gamla tullhuset) och väster ut in mot staden och kommer att hållas stängd fram till sommaren 2023.

Avstängningen är förberedd genom markeringar i vattnet, varav en blinkar.

Anledningen är att projektet Inre hamnen startar byggnationen av den nya gång- och cykelbron. Arbeten som kommer utföras är bland annat slagning av spont, pålning och gjutning av 2 st fundament för den kommande bron.

Projektet har ansökt om etableringstillstånd för SSA hos Transportstyrelsen och fått det beviljat. Hamnen har en hamnkapten, ansvarig för hamnens trafik som är informerad.

Projektet har också pratat med Cityfiske och Roddklubben för att tillsammans se hur vi på bästa sätt tillgodoser deras verksamheter samtidigt som vi utför våra arbeten.

Om det är någon som behöver komma in i strömmen så kan hen kontakta: Fredrik Odin, projektledare, Norrköpings kommun, telefon: +46 11 15 13 98
fredrik.odin@norrkoping.se