Norrköpings kommun föreslår sin första riktlinje för lokal livsmedelsstrategi

Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel måste öka. Därför antogs en nationell och regional livsmedelsstrategi för några år sedan. En styrgrupp inom Norrköpings kommun följer nu upp strategin genom att föreslå en lokal handlingsplan för att kunna möta upp behovet av en ökad livsmedelsproduktion.

– Vårt mål är att öka den lokala livsmedelsproduktionen och att kommunen också ska kunna öka sina inköp av lokalt odlade livsmedel. Idag är kommunens inköp av svenska livsmedel cirka 60 procent och den siffran vill vi öka. I stort sett alla mejerivaror och köttprodukter som köps in kommer från svenska gårdar. Däremot ser vi att lokala grönsaker är en bristvara och därmed svårare att köpa in. Ett samlat grepp där hela livsmedelskedjan ingår, med svensk livsmedelsproduktion i centrum, är viktigt för att nå livsmedelsstrategins mål. Det kommer i sin tur att bidra till en positiv landsbygdsutveckling genom möjligheter för ökad sysselsättning och tillväxt på landsbygden, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd och styrgruppens ordförande.

Livsmedelsstrategin syftar bland annat till att möjliggöra för företag att ta del av offentliga upphandlingar och att göra hållbara och medvetna livmedelsinköp till en självklarhet för Norrköpings kommun. Den lokala försörjningsberedskapen behöver öka när det kommer till tillagning och lagerhållning. Livsmedelsproduktion behöver också bli mindre importberoende av tillsatta varor som till exempel på mineralgödsel, utsäde och växtskyddsmedel.

– Det är också viktigt med mer lokala livsmedel utifrån en bredare kontext. Kommunen har till exempel ansvar att tillhandahålla offentliga måltider i händelse av samhällsstörning, och försörjningsberedskapen behöver öka för att vi ska ha ska kunna ha tillgång till livsmedel. Vi måste också se till att ha en hållbar produktion, med fossilfrihet och att klimatanpassa, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den kommunala riktlinjen behandlar de fyra centrala fokusområdena: upphandling, kund och konsument, trygghet och konkurrenskraft. Kommunen föreslås göra en del åtgärder för att kunna bidra till att livsmedelsstrategin uppnås.

– Den lokala livsmedelsstrategin går hand i hand med Norrköpings kommuns övriga arbete för att främja hållbar utveckling. 2020 antogs Norrköpings kommuns första riktlinje för klimatanpassning och det här är ett led i samma riktning gällande livsmedelsfrågor, vilket är oerhört positivt, säger Merja Willman, miljö- och klimatstrateg med fokus på bland annat strategiska kostfrågor i Norrköpings kommun.

Här hittar du Norrköpings kommuns förslag för lokal livsmedelsstrategi Pdf, 1006.7 kB.