Samnyttjande av parkeringsplatser på två kommunala skolor

Publicerad

Kommunen öppnar upp för allmänheten att parkera på Rambodalsskolan och Klockaretorpsskolan efter arbetstid. Eftersom parkeringsytorna står tomma på kvällar och helger innebär öppningen ett bättre användande av kommunens mark där flera användare kan utnyttja ytan olika tider på dygnet.

För att bidra till att kommunens befintliga parkeringsplatser används mer optimalt har man i ett samarbete mellan utbildningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret, identifierat lämpliga tider då förskolor och grundskolor kan öppna upp sina parkeringar för allmänheten.

I Rambodal och Klockaretorpet är det vissa tider på dygnet väldigt många bilar parkerade på gatorna. Genom att öppna upp parkeringsplatser på de båda skolorna, avlastas gatorna och gör det enklare för boende i områdena att få en parkering.

Från och med den 1 mars gäller parkering för allmänheten på Klockaretorpsskolan och Rambodalsskolan vardagar mellan klockan 17.00 och 07.00. Som vanligt är det fri parkering under lördagar, söndagar och helgdagar.

Kommunen kommer fortsätta arbeta med att öppna upp även andra förskolors och grundskolors parkeringsplatser vid behov.