Ny styrgrupp ska förbereda kommunen för en eventuell flyktingvåg

Omvärlden är orolig och många människor flyr just nu sina hem på grund av kriget i Ukraina. För att förbereda sig för en eventuell flyktingvåg har Norrköpings kommun nu satt samman en grupp som ska samordna de interna förberedelserna som just nu sker inom kommunkoncernen. Än så länge är det dock väldigt osäkert i vilken omfattning människor kommer att söka sig till Sverige.

För att förbereda och samordna kommunens verksamheter inför ett eventuellt ökat flyktingmottagande med tanke på situationen i Europa så har kommunens strategiska krisledning beslutat att inrätta en styrgrupp för flyktingmottagande. Den ska bestå av representanter från de kommunala verksamheter och bolag som berörs av en ökad migrationsströmning och som behöver delta i förberedelserna, för att kommunen ska kunna hantera olika tänkbara scenarier.

  • – Styrgruppens uppdrag är att samordna och leda omfallsplaneringen och säkerställa att berörda kommunala verksamheter genomför rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Styrgruppen som leds av kommunstyrelsens kontor kommer att rapportera direkt till den strategiska krisledningen som har aktiverats, säger kommundirektör Anna Thörn.

Än så länge är det svårt att säga i vilken omfattning människor kommer att söka sig till Sverige för skydd och kommunens strategiska krisledning följer noga det förändrade omvärldsläget och analyserar vilken påverkan detta kan få för Norrköpings kommun.

  • – Det är med sorg vi kan konstatera att människor i en del av Europa tvingas fly sina hem. I vilken omfattning det kommer att påverka Sverige och Norrköpings kommun är i dag svårt att säga, men det är viktigt att vi förbereder oss och är beredda på olika scenarier. Den här gruppen kommer att vara en viktig del i det arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S).