SKR besöker Norrköping för att diskutera hållbar omställning

Onsdag den 9 mars får Norrköpings kommun besök av Sverige kommuner och regioners (SKR:s) programberedning för hållbar omställning.

SKR:s programberedning för hållbar omställning vill få mer kunskap om kommunernas arbete och förutsättningarna för att arbeta mer intensivt med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. För exempelvis stat, näringsliv, kommuner och regioner finns det ett behov av att identifiera åtgärder som behöver genomföras för att minska klimatpåverkan.

– Norrköpings kommun ser positivt på att få möjlighet att föra samtal med Programberedningen, att både ge information om kommunens pågående arbete, men också de utmaningar vi ser nu och framöver, säger Merja Willman, miljö- och klimatstrateg Norrköpings kommun.

Kommunalråd Karin Jonsson (C) hälsar välkommen och Norrköpings kommun kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter inom följande områden:

  • Inre hamnen - ett stadsutvecklingsprojekt
  • Norrköpings kommuns framgångsfaktorer och gemensamma utmaningar inom klimatanpassning vid en värmebölja och vid översvämning. Arbetet har skett i samverkan med Linköpings universitet.
  • Presentation av Händelö Eco-Industrial Park som bygger på tanken att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustri. Ett kluster av industrier som använder varandras bi- och restprodukter som råvara.
  • Med Gröna obligationer kan vi öka medvetenheten och intresset för hållbara investeringar i kommunen och samtidigt inspirera investerare att placera sina pengar i hållbara projekt.
  • Förslag på färdplan för ett fossilfritt Norrköping 2030 som ett tillägg till energiplanen.