Bättre tillgång till lägenheter för utsatta de kommande åren

Flera planerade byggprojekt av mindre lägenheter med lägre hyror gör att Norrköpings kommun de närmsta åren kommer få tillgång till ett 50-tal lägenheter att använda till stödlägenheter och verksamhetslägenheter. Det visar Bostadssamordningens (BOSAM:s) årsrapport för 2021.

– Vi har tidigare fått säga nej till lägenheter på grund av alltför höga hyror, och ser mycket positivt på den här utvecklingen. En av utmaningarna under 2022 blir just att få till en utökad bostadsförsörjning eftersom vi behöver få tillgång till många fler bostadsobjekt än tidigare. Ett led i det är boendeinsatsen ”Bostad först” tillsammans med Hyresbostäder som just nu är i uppstartsfasen. Den riktar sig till personer med långvarig hemlöshet kopplat till missbruksproblematik och psykisk ohälsa, säger Kaj Hägerström, enhetschef bostadssamordningen i Norrköpings kommun.

Bostadssamordningens uppdrag är att samordna kommunens bostadssociala resurser, tillgodose kommunens behov av sociala kontrakt och tillsammans med fastighetsägare utveckla kommunens bostadssociala arbete. De lägenheter som kommunen hyr är till människor som fått ett biståndsbedömt beslut. Det kan till exempel handla om människor med höga hyresskulder, tidigare missbruksproblematik, våldsutsatta eller flyktingar som är anvisade till kommunen.

Bostadssamordningens årsrapport för 2021 visar bland annat:

  • Kronofogden verkställde 52 avhysningar i Norrköping, vilket är 14 stycken fler än 2020 och 28 stycken fler än 2019. Andelen verkställda avhysningar ökade från 30 procent 2020 till 36 procent 2021.
  • 11 barn var berörda av avhysningarna. Av dessa barn var åtta stycken redan innan avhysningen folkbokförda på den andre förälderns adress, och vid avhysningstillfällena var också de övriga tre barnen folkbokförda på en annan adress.
  • Bostadssamordningen fick information om 144 stycken avhysningsbeslut.
    92 av dessa lyckades förhindras med hjälp av kvarboendestödjande insatser.
  • Under 2021 upprättade Bostadssamordningen 27 stycken nya stödlägenheter och 39 stycken verksamhetslägenheter anskaffades till socialkontoret.
  • Det skrevs 67 nya avtal mellan Bostadssamordningen och fastighetsägare.
    39 av dem var helt nya objekt medan 28 av dem var lägenhetsobjekt som har återanvänds och skrivits nya avtal på.

– Det gör mig oerhört glad att fastighetsägare i Norrköpings kommun bidrar i det viktiga arbetet att hjälpa personer till eget boende. Tillsammans kan vi motverka utanförskap och bidra till ett bättre och inkluderande samhälle, säger Maria Sayeler Behnam (S), ordförande socialnämnden.

Här kan du ta del av rapporten Pdf, 963.4 kB.