Exceptionellt bra dialog mellan Norrköpings kommun och LiU Campus Norrköping

Linköpings universitet Campus Norrköping. FOTO: Fredrik Schlyter

Publicerad

LiU Campus Norrköping firar 25 år i Norrköping och anses av många vara Sveriges vackraste och främsta campus med sin placering i Industrilandskapet. De gamla byggnaderna har fyllts med ny världsledande forskning, utbildningar och studenter och vattnet omkring sätter sin prägel på hela området.

Här finns omkring 5 000 studenter som studerar allt från vård, medie – och kommunikation till lärar- och civilingenjörsutbildningar. Många av studenterna stannar kvar i närområdet efter sina studier och utgör en viktig bas för stadens och kommunens utveckling.

På universitetet bedrivs världsledande forskning på flera viktiga framtidsområden som till exempel visualisering och tryckt elektronik. Forskningen som bedrivs inom Visualiseringscenter C handlar till stor del om metoder för att visualisera stora och komplexa informationsmängder och hur vi kan interagera och undersöka data för att förstå eller bekräfta samband och information. Det forskas även om hur andra sinnen förutom synen kan användas vid visualisering, till exempel känseln. Forskningen bedrivs också om hur visualisering kan användas vid undervisning och i publika miljöer.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är med och finansierar flera stora forskningssatsningar som koordineras från Norrköping.

Den forskning som bedrivs på LiU Campus Norrköping har lett till att flera nya spännande tekniskt innovativa företag har startats, och de är nu delaktiga i utvecklingen.

Norrköpings kommun har i samverkan med LiU Campus Norrköping genomfört flera viktiga forskningsprojekt via Norrköpings fond för forskning och utveckling för att ytterligare stärka forskning och utbildning, Norrköpings arbetsmarknad och näringsliv samt verksamheter inom Norrköpings kommun.

Tillsammans träffades LiU:s ledning, kommunalråd och tjänstepersoner för att diskutera hur samverkan mellan universitetet och kommunen och dess styrkeområden kan fortsätta att utvecklas och bidra till stadens och regionens attraktionskraft både nationellt och internationellt. Rektor Jan-Ingvar Jönsson och Martin Rantzer, prefekt och campusråd, beskrev Campus Norrköpings styrkeområden och strategier för framtiden. Perfekterna Josefina Syssner och Per Gyberg berättade om LiU:s arbete inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Magnus Berggren professor och pionjär inom sitt område berättade om forskningen kring avancerat material för att skapa hållbarhet och tillväxt. Prefekterna Gisela Eckert och Sussanne Börjeson gick igenom vård- och lärarutbildningarna.

Mötet avslutades med ett besök hos Anders Ynnerman, professor i medie- och informationsteknik, på Visualiseringscenter C med information om den världsledande forskning inom visualisering som bedrivs i Norrköping.

Dagens slutsatser är att Norrköping har en stark position inom forskningsvärlden och ett fantastiskt campus. Tillsammans kan vi alla dra nytta av möjligheterna för att stärka Norrköpings attraktionskraft och tillväxt ytterligare.