Så arbetar Norrköpings kommun med anledning av kriget i Ukraina

Säkerhetsläget i Europa har förändrats i och med Rysslands invasion av Ukraina. Norrköpings kommuns verksamheter påverkas ännu inte i någon större omfattning av det osäkra omvärldsläget men förbereder sig för ett ökat flyktingmottagande.

– Arbetet med att öppna ett boende på Bråvallaområdet är i full gång och det jobbas för fullt med att även hitta andra lämpliga lokaler som snabbt kan tas i anspråk. Kommunen möjliggör nu också för dem som vill vara med och hjälpa till med boende till flyktingar att lämna sina uppgifter hos oss så att vi kan återkomma om behovet skulle uppstå. Vi har en beredskap inom verksamheten att växla upp utefter det behov som uppstår, säger kommundirektör Anna Törn.

Kommunledningen följer utvecklingen via lägesbilder från samtliga kontor och bolag. Utifrån dessa arbetar man sedan vidare med frågor som specifikt rör de olika verksamheterna. Just nu förbereder sig Norrköpings kommun framför allt för flyktingmottagande. Skulle andra behov uppstå har kommunen beredskap för att agera.

– Norrköpings kommun kommer att påverkas av situationen i Ukraina och vi ska ta vår del av ansvaret för dem som tvingats fly Ukraina efter Rysslands invasion. Jag är trygg i att verksamheten vidtar de förberedelser och åtgärder som krävs för att kunna erbjuda ett bra mottagande av de människor som kommer till vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S).

Så jobbar Norrköpings kommun med att förbereda för ett ökat flyktingmottagande:

Kommunstyrelsens kontor

 • Den centrala krisledningen är aktiverad
 • En styrgrupp som ska samordna och förbereda kommunens verksamheter för ett ökar flyktingmottagande har bildats
 • Kontoren i uppdrag att se över sin kontiunitetsplanering. Det handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att skapa en nödvändig förmåga till funktionalitet, oavsett händelse, till exempel vid strömbortfall eller störningar i IT- och telekommunikationer
 • Många vill vara med och hjälpa och Norrköpings kommun kan nu via sitt Kontaktcenter ta emot uppgifter om dem som erbjuder boende till flyktingar. En tjänst där man digitalt kan göra samma sak kommer också att lanseras.

Utbildningskontoret

 • Flera arbetsgrupper är aktiverade och arbetar med frågan utifrån olika ingångar.
 • Har i nuläget en beredskap för att ta emot upp till 150 barn inom skolverksamheten
 • Har inventerat och säkerhetsställt språkkompetens
 • Inom verksamheten jobbas det med att fånga upp barns oro

Socialkontoret

 • Arbetar med att färdigställa ett boende för flyktingar med 128 platser på Bråvallaområdet. Kommunens kostenhet säkerhetsställer matleveranser.
 • Arbetar aktivt med att ta fram ytterligare lokaler som kan anpassas till boenden för flyktingar.

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningskontoret

 • Förbereder sig för att kunna växla upp antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd

Information från svenska myndigheter gällande situationen i Ukraina.

Information om säkerhetsläget kring Östersjön

Information om Rysslands invasion av Ukraina (Regeringen.se)

Kriget i Ukraina (Krisinformation.se)

Till den som vill hjälpa till

Många vill vara med och hjälpa och Norrköpings kommun kan nu via sitt Kontaktcenter, 011-15 00 00, ta emot uppgifter om dem som erbjuder boende till flyktingar. En tjänst där man digitalt kan göra samma sak kommer också att lanseras.

Norrköpings kommun har också samlat ett antal länkar till organisationer som arbetar med hjälp och stöd till dem som behöver:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Sverige för UNHCR

Röda korset

UNICEF Sverige

Läkarmissionen

SOS Barnbyar Katastroffond

Svenska kyrkan

UN Woman Sverige

IFK Norrköping