Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete med att förbereda för ett ökat flyktingmottagande i samband med kriget i Ukraina. Vecka 11.

Kommunstyrelsens kontor: 

 • En digital e-tjänst har lanserats dit privatpersoner och företag som vill hjälpa till med boende kan vända sig för att lämna sina uppgifter. Tjänsten kräver e-legitimation. Det är viktigt att observera att den som lämnar sina uppgifter endast kommer att få återkoppling om det boende som erbjuds skulle komma att behövas.
  Klicka här för att komma till tjänsten.
 • Sedan en tid tillbaka har kommunen en speciell sida på norrkoping.se där det finns information och länkar till sidor med information om till exempel omvärldsläget och om hur man kan hantera sin egen och andras oro för det som händer i omvärlden. Sidan uppdateras löpande.
  Klicka här för att komma till sidan

 • Har gått ut med en annons där man kan göra en spontanansökan till jobb inom kommunen med anledning av situationen i Ukraina.
  Här hittar du annonsen.

Utbildningskontoret:

 • Har i nuläget tagit emot 11 barn inskrivna på mottagningsenheten för att senare kunna slussas in på skola.
 • Har ökat sin kapacitet i skolan till att kunna ta emot upp till 250 barn.
 • Arbetar med att se över antalet förskoleplatser.
 • UBK arbetar tillsammans med Kultur och fritidskontoret för att elever ska få ett mottagande som inkluderar fritidsaktiviteter.
 • UBK fokuserar också på insatser riktade mot öppna förskolan där vårdnadshavare får ett forum tillsammans med sina barn.

Socialkontoret:

 • 20 personer har tagits emot på kommunens boende i Bråvalla.
 • Arbetet med att färdigställa fler platser pågår. Målet är att på tisdag kunna erbjuda ytterligare 100 platser.
 • Socialkontoret hanterar det antal ensamkommande som kommer i dagsläget och förberedelser för att ta emot ett större antal ensamkommande barn pågår.
 • Stadium sports camp har lånat ut sängar till kommunens boende.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

 • Förbereder sig för ett läge som skulle kunna kräva ökad stöttning till Migrationsverket vad gäller handläggning enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande).
 • Samverkar med Bostadssamordningen genom att i mån av behov finnas på plats på boendet och bistå i ansökan om nödvändigt ekonomiskt bistånd innan ersättning enligt LMA aktiverats