Norrköpings kommun bjuder in civilsamhället till möte om Ukraina

Norrköpings kommun bjuder nu in civilsamhället till ett första möte om stöttning av de flyktingar som nu kommer från Ukraina. Syftet är att få till en första insats för de som kommer till kommunen.

Bakom inbjudan står en nybildad arbetsgrupp på kultur- och fritidskontoret som ska koordinera samverkan med civilsamhället. Ett av gruppens första initiativ är alltså att bjuda in till ett möte med representanter för en mängd organisationer och föreningar.

– Norrköpings kommun ser civilsamhället som en viktig del i arbetet med mottagande av flyktingar och flera organisationer har många års erfarenhet av den här typen av arbete, säger kommunalråd med ansvar för integrationsfrågor, Eva-Britt Sjöberg (KD).

Under mötet kommer det att informeras om kommunens roll och arbete med flyktingmottagande. De inbjudna, representanter för civilsamhället, kommer också att få möjlighet att berätta om sina erfarenheter, vad de redan gör och vilka möjligheter de har att hjälpa till.

– Målet med mötet är att få till en första insats för de som kommer till kommunens korttidsboende. Det kan till exempel handla om psykosocialt stöd, det mänskliga mötet och om olika aktiviteter i anslutning till boendet, säger Åsa-Karin Svensson, verksamhetschef på kultur- och fritidskontoret.

De organisationer som bjuds in till det första mötet är: Ukrainska föreningen Östergötland, Rädda Barnen, War Child Sverige, Röda korset, Svenska kyrkan, ABF, Studiefrämjandet, Sensus, Studieförbundet Vuxenskolan, Bilda, RF/SISU, Eneby Bollklubb, Östra Eneby scoutkår, Norrköpings bågskytteförening, KFUM och Frivilligcentralen.

Det första mötet hålls 29 mars. Samtidigt förbereds ett större möte för civilsamhället längre fram.