Gemensam uppföljning med olika aktörer efter Northvolts förfrågan

Kommundirektör Anna Thörn och kommunikationsdirektör Louise Flygt inledde mötet. FOTO: Norrköpings kommun

Publicerad

Det gemensamma arbete som genomfördes under hösten med etableringsförfrågan från Northvolt AB skapade värdefulla kontaktytor, möjligheter och insikter. För att skapa de bästa förutsättningar för kommande stora förfrågningar samlades inblandade aktörer för att utvärdera och utveckla samarbetet framåt.

Under sommaren 2021 fick Norrköping i samverkan med Finspång åter en etableringsförfrågan från Northvolt AB i samarbete med Volvo Cars gällande en ny fabrik för lithiumbatterier. Fabriken beräknas kunna erbjuda 3000 arbetstillfällen med en investering på ungefär 30 miljarder. Förutom att förfrågan innebar ett behov av mark på minst 75 hektar så ställdes det önskemål på kompetens, bostäder, skolor och förskolor och ett utbud av upplevelser för de som skulle flytta hit. Norrköping fanns kvar länge i processen men tills sist valde Northvolt och Volvo att lägga etableringen i Göteborg.

Under onsdagen samlades representanter från Norrköpings kommun, Region Östergötland, Länsstyrelsen, Nodra, Linköpings universitet, EON, Norrköpings hamn, Östsvenska handelskammaren, näringslivet och kommunalråd Reidar Svedahl (L) och kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) för att reflektera över utvecklingsområden och hur vi kan förstärka våra gemensamma styrkeområden framåt.

För att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt helhetskoncept är samverkan mellan näringsliv, organisationer och myndigheter viktigt. Tillsammans fick mötesdeltagarna genomföra en workshop för att lyfta fram möjligheter och styrkor och vilka kopplingspunkter som kan bli ännu starkare.

  • Utveckla och göra färdiga processer för etableringsförfrågningar som handlar om mark, elförsörjning, uppkoppling, logistik, infrastruktur och tillstånd.
  • En väg in för en snabb process.
  • En god och nära dialog med befintligt näringsliv som främjar samarbete och som kan leda till nya investeringsfrämjande insatser.
  • En proaktiv dialog med intressanta företag för nyetableringar.
  • Fortsätta att bibehålla och utveckla den starka samverkan för etableringar som finns.
  • Lyfta fram det som är unikt inom Norrköpings styrkeområden och paketera dessa för investeringsfrämjande sammanhang och vid talangattraktion.
  • Arbeta aktivt med kompetensförsörjning och lyfta fram styrkeområdena i samband med detta.