Kommunens boende kan inte ta emot mer saker från allmänheten

Viljan att hjälpa till för att stötta de flyktingar som nu kommer från krigets Ukraina är stor. Det gäller även att bidra med allt från leksaker till kläder till dem som bor på kommunens boende. Just nu kan boendet dock inte ta emot fler saker.

– Det är fantastiskt att se den vilja att hjälpa till som finns hos allmänheten. Det är verkligen en kraft i samhället. Just nu har dock vårt boende allt som behövs och vi har ingen möjlighet att ta emot fler saker, säger Maria Torgersen, verksamhetschef på socialkontoret.

Om man har saker man vill skänka så är det i nuläget bäst att ta kontakt med de organisationer och föreningar i samhället som är vana att jobba med olika insamlingar. Norrköpings kommun har på sin hemsida samlat länkar till ett flertal av dessa organisationer. Du hittar den här.