Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete med att förbereda för ett ökat flyktingmottagande i samband med kriget i Ukraina. Vecka 12.

Kommunstyrelsens kontor

 • Norrköpings kommun har haft stor nytta av den e-tjänst som lanserades den 18 mars där den som vill erbjuda boende till flyktingar kan anmäla sitt intresse. De erbjudanden om boende från företag som kommit in till e-tjänsten har vidarebefordrats till Länsstyrelsen som gör en sammanställning av möjliga boenden. Än finns det inget behov av de bostäder som erbjudits av privatpersoner.
  Klicka här för att komma till e-tjänsten
 • På norrkoping.se har en webbsida med översatt information som riktar sig till ukrainska flyktingar skapats. Sidan kan också användas av andra personer/verksamheter som på olika sätt arbetar med frågan. Sidan omfattar dels länkar till översatt material från olika myndigheter, samt till översatta Pdf-filer med information som också kan skrivas ut.
  Klicka här för att komma till sidan
 • Till kommunens boende för flyktingar har de första personerna rekryterats. Totalt har över 200 personer via någon av de annonser som gått ut, visat intresse för att jobba med kommunens flyktingmottagande.
  Här hittar du annonserna

Utbildningskontoret

 • De första barnen har börjat tas emot på mottagningsenheten. Varje barn stannar på mottagningsenheten under 4-6 veckor innan plats erbjuds på en vanlig skola.

Socialkontoret

 • 110 platser är nu färdigställda och möblerade på kommunens flyktingboende. Drygt 20 personer har hittills fått boende via kommunen.
 • Många vill hjälpa till genom att skänka saker. Just nu har dock boendet det som behövs och har ingen möjlighet att ta emot fler saker.
  Läs nyheten om att boendet inte kan ta emot saker här

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

 • Samverkar med Bostadssamordningen för att skapa en enkel och skyndsam hantering för att tillhanda hålla hygienartiklar på boendet.

Kultur- och fritidskontoret

 • På Kultur- och fritidskontoret har det bildats en grupp vars uppgift är att arbeta och samarbeta med civilsamhället. Gruppen har bjudit in representanter från olika organisationer och föreningar till ett första möte 29 mars.
  Läs nyheten om mötet med civilsamhället här

Samhällsbyggnadskontoret

 • Arbetar med utvärdera ytterligare möjliga lokaler som är tänkbara att använda som flyktingboende.