Unikt laboratorium för unga öppnar snart på Visualiseringscenter C

Publicerad
Ingången till det nya laboratoriet, man ser ungdomar som står vid de interaktiva skärmarna. I bakgrunden syns även den interaktiva jordgloben.

Pressbild från Visualiseringscenter C, foto: Thor Balkhed

Den 9 april öppnar Wadströms Exploranation Laboratory på Visualiseringscenter C. Där har LiU-forskare inom exempelvis klimat, miljö och sociologi tillsammans med forskare inom visualisering, skapat helt nya möjligheter att förstå och utforska världen.

– Wadströms Exploranation Laboratory är den sista pusselbiten i den vision vi hade när Visualiseringscenter startades för mer än tio år sedan. Det här är en plats där barn och unga får utforska verkligheten och bli inspirerade att intressera sig för vetenskap och teknik, säger Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering och direktör för konsortiet Visualiseringscenter.

Ordet Exploranation består av orden explore, som betyder utforska, och explanation, som betyder förklaring. På interaktiva skärmar, en interaktiv jordglob och ett antal visualiseringsbord får laboratoriets besökare tillgång till fakta inom områden som alla har koppling till hållbarhet. Det handlar om klimat, biologisk mångfald, havsmiljöer samt hur människor lever, äter och bor.

Allt från upplevelse till forskningsprojekt

I ett första steg handlar det om att uppleva, ta till sig sambanden och se helheter. I nästa steg erbjuds guidning där ännu mera data kan hämtas upp och frågorna som besvaras bli allt klurigare. I ett tredje steg kan exempelvis ungdomar i en gymnasieklass skapa egna forskningsprojekt och med hjälp av de stora mängder data som finns tillgängliga blotta helt nya samband och skapa egna presentationer som visas för lärare och klasskamrater i Visualiseringscenters stora domteater. Datorer finns att låna liksom inspelningsstudio.

Del av Linköpings Universitet

Wadströms Exploranation Laboratory utgör en del av Linköpings Universitet och bygger på forskning från universitetet. Den långsiktiga finansieringen kommer från Stig Wadströms stiftelse.

– Stig Wadström var mycket intresserad av teknik och nya innovativa lösningar. Campus ligger på den plats där familjen Wadströms textilindustrin en gång blomstrade och vi är övertygade om att Stig Wadström kulle uppskattat att hans namn nu lever vidare i ett laboratorium där ungdomar kan utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik, säger Robert Willén, ordförande för Stig Wadströms stiftelse.

Mer information om Wadströms Exploranation Laboratory (visualiseringscenter.se)