Riktlinjen för kommunens kostverksamhet uppdaterad

Publicerad


Maten är en central del i varje människas liv. Den lägger grunden för hälsa och välmående och bidrar till en hållbar utveckling.

Norrköpings kommun strävar efter att måltiden för barn, unga och äldre ska präglas av matglädje. Måltiden ska vara en upplevelse för alla sinnen, en njutning för smak, syn och doft. Men måltiden handlar inte bara om att mätta och ge näringsriktig och varierande mat. Måltiden har också en social funktion – det handlar om att främja gemenskap, en trevlig stund tillsammans vid matbordet.

Kostriktlinjen ska se till att den offentliga måltiden främjar hälsa och goda matvanor. Maten ska vara näringsrik och förebygga kostrelaterade hälsoproblem. Genom att servera bra mat minskar risken för ohälsa. Kostriktlinjen har även fokus på att nå uppsatta mål inom klimat och miljö.

Kostriktlinjen är ett styrdokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten och bidra till hållbar utveckling. Kostriktlinjen används av alla kommunala verksamheter, nämnder, kommunala bolag och de som utför verksamhet på uppdrag av Norrköpings kommun.

Här hittar du riktlinjen för Norrköpings kommuns kostverksamhet. Pdf, 1.1 MB.