Information om utbildningskontorets arbete för ett gott mottagande av barn på flykt från Ukraina

Publicerad

Inom utbildningskontoret i Norrköpings kommun pågår just nu ett fokuserat arbete för ett gott mottagande av barn på flykt med anledning av situationen i Ukraina. Arbetet involverar många olika kompetenser och engagemanget är stort.

I dagsläget har omkring 50 barn från Ukraina tagits emot inom utbildningskontorets verksamheter (onsdag 30 mars). Barn i grundskoleåldern får först komma till Mottagningsenheten. På Mottagningsenheten stannar barnen omkring 4-8 veckor, innan en individuell bedömning sker kring placering i en grundskola – en så kallad hemskola. Arbetet med att förbereda platser för placeringar är redan igång, och utgångspunkten är elevernas närområde samt vilka skolor som det finns plats på. För barn i förskoleåldern planeras för möjlighet att delta i öppna förskolans verksamhet till att börja med. Ungdomar i gymnasieåldern inleder sin skolgång i Norrköping direkt vid gymnasiets Språkintroduktion.

  • – Arbetet med mottagande och förberedande för skolgång för barn på flykt från Ukraina har kommit igång både snabbt och mycket professionellt. Nu är det viktigt att vi får till en bra övergång till nya hemskolor för eleverna från Ukraina, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Olika former av stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tagit fram vägledande information för personer som arbetar inom förskola eller skola, och möter nyanlända barn och ungdomar som flytt från Ukraina. Inom kommunen utgår man bland annat från denna information som stöd när barnen kommer till både Mottagningsenheten och sina nya klasser, alternativt sin nya förskola. Då man vet att situationen i Ukraina även kan skapa oro hos befintliga förskolebarn och skolelever, arbetas det även brett inom verksamheten med att fånga upp barns oro (ev länk till myndighetens info).

Parallellt med arbetet kring själva mottagandet, arbetar man inom utbildningskontoret även med frågan på flera andra plan. Kontoret har bland annat planerat för scenarion med mottagande på upp till 250 barn, och har inventerat och säkerställt språkkompetens i ett initialt skede. Flera arbetsgrupper är även aktiverade och arbetar med frågan utifrån olika ingångar. Just nu sker bland annat insatser kopplade till öppna förskolan, och en samverkan med kultur- och fritidskontoret för att skapa en aktiv fritid för mottagna barn- och ungdomar. Rekrytering av ytterligare språkkompetens pågår också.

  • – Det arbete som genomförs omfattar både det som sker just nu och beredskap för hur situationen kan utvecklas, vilket borgar för trygghet och stabilitet i mottagandet. Jag ser också samverkansarbetet mellan utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret kring en aktiv fritid för de barn och ungdomar som tas emot i Norrköping som någonting väldigt positivt, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Brett arbete

Inom verksamheten håller man samtidigt fokus på kärnuppdraget samt pratar bland annat om vikten av tillförlitliga källor och att vara uppmärksam på det digitala flödet. Precis som inom kommunens övriga kontor arbetar man även med beredskap för att upprätthålla verksamheten om exempelvis digitala system tillfälligt skulle sluta fungera eller liknande.

Översättningar med specifik information om vad som gäller för barn som ska börja skola just i Norrköping har också tagits fram. De finns tillgängliga inom verksamheterna samt även på kommunens information på norrkoping.se kopplat till Ukraina.

Relevanta länkar

Information kopplad till situationen i Ukraina (norrkoping.se)

Information till flyktingar om att börja skolan i Norrköping (norrkoping.se)

Så möter du nyanlända barn och elever (spsm.se)

Så pratar du med barn om oro, samlade länkar till pålitliga aktörer (norrkoping.se)