Kartläggning av brottslighet inom näringslivet

Nu ska Norrköpings kommun tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige kartlägga brottslighet och otrygghet inom näringslivet. En enkät kommer att skickas ut till alla företag i kommunen, och resultatet kommer att ligga till grund för planering och samordning av lämpliga insatser.

– Vi ser tyvärr att brottsligheten blivit ett allt större problem för många företag, och brott mot företag har konsekvenser både för den enskilde företagaren och för villkoren för företagande och ekonomisk verksamhet. Norrköping har många redan etablerade företag och många etableringar på gång så det är oerhört viktigt att vi motverkar brottsligheten så att man känner sig trygg med att förlägga sin verksamhet i Norrköping, säger kommundirektör Anna Thörn.

Enkäten Företagens trygghetsundersökning (FTU) kommer att skickas ut till alla företag i Norrköping, och den kommer också gå att svara på digitalt via en QR-kod.
Formuläret består av fyra delar:

  • Företagets bakgrund
  • Oron att utsättas för brott
  • Utsattheten för brott
  • Konsekvenser av oro och brott.

– Arbetet för ökad trygghet är högt prioriterat i Norrköpings kommun, och vi har flera trygghetsskapande insatser. Ett exempel är arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet (EST), där vi tillsammans med bland annat polisen och fastighetsbolag samverkar för att minska och förebygga brott och att öka tryggheten i flera områden i kommunen. Jag ser det som en självklarhet att vi också arbetar förebyggande vad gäller brottsligheten inom näringslivet. Vi behöver göra en noggrann kartläggning för att vända trenden, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

– För polisen är det viktigt att vi är en god samverkanspartner. Polisen leder det brottsförebyggande arbetet, men det är i samverkan vi når störst effekt. Gör vi det bra tillsammans så påverkar det den upplevda tryggheten i positiv riktning, säger Peter Wahlberg, polisområdeschef.

Resultaten av undersökningen kommer att presenteras längre fram i vår.