Covid-19 klassas inte längre som samhällsfarlig

Publicerad

Från och med idag, den 1 april 2022, klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom i Sverige. I samband med detta upphävs även pandemilagen. Man ser dock fortfarande allvarligt på viruset, som även fortsatt kommer att vara anmälningspliktigt inom vården. Regeln om att stanna hemma vid symtom kvarstår för samtliga invånare.

Från och med den 1 april upphör även lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, och regeringen tar bort möjligheten för skolor att använda fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin. Kravet på läkarintyg vid sjukfrånvaro från dag 8 återinförs, och ersättning för karens samt ersättning för riskgrupper slutar att gälla. Samtidigt upphör inreseförbudet från alla länder, och kravet på vaccinations- och testintyg för personer som reser till Sverige försvinner.

Detta gäller fortsatt i samhället

Rekommendationer som bland annat kommer att ligga kvar är vikten av att vaccinera sig om man har möjlighet att göra det. Man ska också även fortsatt stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på covid-19, även vid ett negativt hemtest. Regeringen har beslutat att covid-19 även fortsättningsvis ska vara anmälningspliktig i vården. Detta för att underlätta smittspårning och motverkande av smittspridning i exempelvis riskmiljöer som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, samt inom verksamheter med omsorg om personer som kan bli svårt sjuka i covid-19.

Vuxna som ännu inte vaccinerat sig rekommenderas precis som tidigare att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Så här påverkas kommunen

Norrköpings kommun arbetar just nu med att anpassa verksamheterna efter förändringarna, samt med att uppdatera informationen till medarbetare, invånare och näringsliv enligt vad som gäller framåt. Inom vård- och omsorgskontoret kommer man att följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning.

Rådet om att vara noga med att stanna hemma vid symtom gäller brett och kommer även fortsatt att följas noga. Detta är inte minst viktigt vid besök av boenden och inom förskola och skola, samt även vid besök av bibliotek, receptioner, kulturinstitutioner och liknande.

Varje rektor har ansvar för sin egen enhet precis som tidigare och utifrån vad som gäller nationellt. Detta kan i viss mån påverka vad som gäller för exempelvis hämtning och lämning, då olika behov kan finnas vid olika enheter.

Relaterad information

Folkhälsomyndigheten informerar om vad som gäller

Folkhälsomyndighetens information om smittspårning

Regeringens nyhet om förändringarna

Försäkringskassan informerar om smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab

Skydda dig själv och andra; Folkhälsomyndighetens rekommendationer