Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete med att förbereda för ett ökat flyktingmottagande i samband med kriget i Ukraina. Vecka 12.

Kommunstyrelsens kontor

  • Norrköpings kommuns stöd med tillfälliga boendeplatser fortgår enligt Migrationsverkets önskemål. Migrationsverket återkommer med ytterligare besked om vad som ska gälla framåt.
  • Utifrån den rådande situationen i Ukraina arbetar Norrköpings kommun med att förbereda för ett ökat flyktingmottagande och har annonserat efter personer som vill arbeta för att underlätta ankomsten och vardagen för de flyktingar som kommer till Norrköping. Fredag den 1 april hade totalt 437 ansökningar kommit in.
    Här hittar du annonserna

Kultur- och fritidskontoret

  • Kommunen hade tisdag den 29 mars sitt första möte med civilsamhället. Omkring 25 personer från organisationer, föreningar samt kommunen deltog. Under mötet diskuterades bland annat behov, koordination av civilsamhällets insatser samt samordning. Ytterligare möte kommer att bokas in framöver.

Utbildningskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

  • Beroende på flyktingvolymerna och Migrationsverkets kapacitet att ta hand om alla flyktingar som kommer till Norrköping, kan kontoret komma att behöva utgå med akut ekonomiskt bistånd i de fall det uppstår ett glapp, i syfte att flyktingarna ska undvika nöd. Verksamheten förbereder sig för att betala ut ersättning med stöd av lagen om mottagande av asylsökande (LMA) om Migrationsverket kommer med en sådan begäran framöver.

Samhällsbyggnadskontoret

  • Samhällsbyggnadskontoret fortsätter att utreda förutsättningar för tillfälliga boenden i kommunens lokaler.

Socialkontoret

  • Socialkontoret ombesörjer boende för omkring 85 personer, varav en 33 är barn (4 april). De två hus som används i dagsläget har kapacitet för totalt 110 personer.