Övningsvecka i Norrköpings hamn

Under vecka 14 genomförs flera planerade myndighetsgemensamma övningar i Norrköpings hamn.

I övningarna deltar bland annat Polisen och Räddningstjänsten Östra Götaland. Övningarna kan märkas av genom ljud och ökad trafik på väg och till sjöss i anslutning till Norrköpings hamns verksamhet på Händelö.

Syftet med övningarna är att öka samverkansförmågan och samarbetet mellan deltagande parter samt att ge berörda myndigheter ökad kännedom om hamnens verksamhet och dess område.

Övningarna genomförs under dagtid, måndag-torsdag 4–7 april.