Försvarsmakten utbildar i Östergötland

Mellan den 7 – 10 april genomför Försvarsmakten en utbildning tillsammans med hemvärnet i Linköping och Norrköpings kommun. Övningen innebär förflyttning med militära fordon längs vägar och stråk under dygnets alla timmar. Det är en del av övningen och militärer kommer också att vara synliga i vissa områden.