Norrköping får nytt riksidrottsgymnasium i basket

Publicerad

Svenska Basketbollförbundet har beslutat att utse Norrköpings kommun som huvudman för ett av två nya riksidrottsgymnasier (RIG) med inriktning mot basket. Ett riksidrottsgymnasium är en möjlighet för elitidrottare att satsa helhjärtat på sin idrott, det genom att kombinera satsningen med en gymnasieutbildning.

– Att vi nu får status som riksidrottsgymnasium känns jättekul! Vi har under många år bedrivit NIU (Nationell Idrottsutbildning), där antagningen är regional. Nu kan vi ta emot elever från hela Sverige. Vi är väl förberedda och har bland annat väl fungerande rutiner för hur vi hanterar flexibla schemalösningar för våra elitidrottande ungdomar, säger ansvarig rektor, Camilla Rejsman.

Totalt tre orter hade ansökt om att få bli RIG för basket. Förutom Norrköping också Mark- och Luleå kommuner. Svenska basketförbundet har nu utsett Norrköping och Luleå som huvudmän.

Blivande RIG elever i Norrköping kommer att kunna läsa naturvetenskap, samhällsvetenskap, tvärvetenskap och barn och fritidsprogrammet på Hagagymnasiet samt ekonomi och teknikprogrammet på Ebersteinska.

– Kommunen har en lång tradition inom flera idrotter som till exempel fotboll, hockey och basket. Inom basketen har vi genom åren haft många stora framgångar genom Hageby/Dolphins. Det är verkligen något vi är stolta över och önskar utveckla. Att vi nu får status som Riksidrottsgymnasium för basket känns riktigt spännande och kul, säger utbildningsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).

RIG-verksamheten bedrivs genom fyra samverkande parter:

  • RF (Riksidrottsförbund) föreslår Skolverket vilka kommuner/enskilda huvudmän och idrotter som får anordna RIG, samt antalet elevplatser för respektive RIG. RF fördelar också statsbidrag till huvudmännen. RF följer upp och utvärderar kvaliteten på RIG.
  • Skolverket har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar ämnet specialidrott. Skolverket beslutar också vilka huvudmän och idrotter som blir anordnare av RIG.
  • Kommunen eller enskild huvudman är anordnare (huvudman) av och ansvarig för RIG. Huvudmannen leder och organiserar verksamheten, i samverkan med berört specialidrottsförbund (SF).
  • SF (specialidrottsförbund) arbetar i samverkan med huvudman med att utveckla och följa upp RIG-verksamheten, anställning av specialidrottslärare och antagningsprocessen till RIG.