Alla träd planterade på Östra promenaden

Gynnsamma väderförhållanden har gjort att planteringen av nya träd på Östra promenaden har gått snabbare än beräknat. Samtliga 190 lindar är nu planterade.

– Vädret har varit gynnsamt vid rätt tidpunkt och tack vare att det inte varit så omfattande tjäle har vi kunnat plantera träden i omgångar. Samarbetet med Billbäcks plantskola har också fungerat riktigt bra och vi har haft ett bra team som jobbat med trädplanteringen, säger grävmaskinisten Lucas Wering på NCC, som tillsammans med kollegan Filip Ortner är de som utfört planteringen.

De nya lindarna är planterade på samma platser som de gamla. Samtidigt har det planterats fler träd än vad som togs ner. Totalt 190 nya träd har ersatt de 162 gamla. Genom nyplanteringen har också den ”trädbåge” som historiskt fanns mellan Östra och Södra Promenaden återskapats.

– De nya träden kan naturligtvis inte mäta sig med de gamla men är stora för att vara nyplanterade och kommer redan i sommar att bidra till att ge promenaden en omfattande ny grönska. När växtsäsongen börjar behöver vi ta hand om träden på bästa sätt. För att trädan ska få en bra start och etablera sig väl kommer bevattning att behövas regelbundet. Beskärning kommer också behövas för att anpassa träden till miljön, säger Carolina Olsson, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun.

Arbetet med att förnya Östra promenaden är inne i en intensiv fas och förutom planteringen av träd så pågår arbeten med att färdigställa bland annat växtytor, gång- och cykelvägar och busshållplatser.

– Vi jobbar för fullt med att färdigställa det södra området och projektet har myntat ordet ”slutfint”, säger NCC:s platschef Mats Ottosson.

Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle vi fått vänta till slutet av 2022 innan alla träd var på plats men arbetet har alltså gått över förväntan och trädplanteringen är klar redan nu.

– Genom att trädplanteringen gått bättre än väntat så kommer Östra Promenaden troligen kunna öppnas i hela sin längd innan jul i år. Öppningen kommer att ske i etapper med start i juni, säger projektledare Michael Botvidsson.