Anna Drotz blir ny digitaliseringsdirektör i Norrköping

Anna Drotz blir ny digitaliseringsdirektör i Norrköpings kommun.

Anna Drotz blir ny digitaliseringsdirektör för Norrköpings kommun. Anna kommer närmast från en tjänst som chef för digitaliseringsstaben i Linköpings kommun.

– Jag är mycket glad över att fått det här uppdraget. Norrköping är en attraktiv kommun som är inne i en spännande expansionsfas, där jag ser min roll som möjliggörare för digitaliseringsarbetet i verksamheter, bolag och för våra kommuninvånare. Tillsammans kan vi göra viktiga förflyttningar med stöd av teknik, säger Anna Drotz, ny digitaliseringsdirektör.

– Vi välkomnar Anna till Norrköping och ser fram emot att tillsammans och gemensamt göra en digital nystart. Vi har ambitioner inom digitalisering och vill satsa för att framåt vara ledande och inspirerande, genom att erbjuda effektiva och innovativa lösningar till besökare och till dem som lever och verkar i Norrköping, säger kommundirektör Anna Thörn.

Digitaliseringsavdelningen har ett 90-tal anställda som arbetar inom flera digitaliseringsprojekt som syftar till att stärka verksamheter i kommunen med digital utveckling. Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla befintlig IT-verksamhet, service och support till kommunens verksamheter.

 – Annas breda bakgrund inom både teknik och verksamhetsutveckling kommer väl till pass i huvuduppdraget som innebär att leda, utveckla och ha det samlade ansvaret för IT-verksamhet och digitaliseringsarbete, säger biträdande kommundirektör Niclas Lindahl.

Digitaliseringsdirektören rapporterar till biträdande kommundirektör. Samtliga direktörer inom kommunstyrelsens kontor ingår även i kommundirektörens ledningsgrupp, vars uppdrag är att leda och samordna övergripande frågor i syfte att utveckla kommunkoncernen.

Anna Drotz tillträder sin tjänst från och med 23 maj.