Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete med att förbereda för ett ökat flyktingmottagande i samband med kriget i Ukraina. Vecka 14.

Publicerad

Kommunstyrelsens kontor

  • Norrköpings kommuns stöd med tillfälliga boendeplatser fortgår enligt Migrationsverkets önskemål. Migrationsverket återkommer med ytterligare besked om vad som ska gälla framåt.

Utbildningskontoret

  • Hittills har 76 ukrainska elever, varav 9 i förskolan tagits emot. Kommunen har förmåga att ta emot fler.

Socialkontoret

  • Efter en avloppsläcka i ett av husen på kommunens boende så har migrationsverket placerat om en del av de boende där till annan kommun.

Kultur- och fritidskontoret

  • I samråd med civilsamhället har ett digitalt schema tagits fram för att samordna olika organisationer och föreningars aktiviteter. Ett nytt möte med representanter för civilsamhället kommer att anordnas 19 april.

Samhällsbyggnadskontoret

  • I samband med avloppsläckan på kommunens boende tog Nodra prover på dricksvattnet för att säkerhetsställa kvalitén. Vattnet visade sig vara utan anmärkning. Man har även tagit referens-prover runt om i området och det visar samma resultat på provpunkterna
  • Samhällsbyggnadskontoret fortsätter att utreda förutsättningar för tillfälliga boenden i kommunens lokaler.