Bli god man för barn från Ukraina

Publicerad

Norrköpings kommun söker personer som vill ta sig an uppdraget att vara god man för barn utan vårdnadshavare som flyr från kriget i Ukraina.

– De här barnen har ett stort behov av extra stöd. Att vara på flykt är en mycket utsatt situation och barnen har rätt till att få en god man även om det kanske bor hos en släkting eller vänner till familjen. Vi vet att det finns ett stort samhälleligt engagemang i flyktingfrågan och söker nu efter personer som vill ta sig an uppdraget att vara god man för något av dessa barn, säger Ewa Gouranius, verksamhetschef överförmyndarenheten.

Att vara god man för barn från Ukraina handlar till exempel om att hjälpa till i kontakten med skolan, att bevaka att barnet får den vård den behöver och att hjälpa till i att skapa de kontakter som behövs för att barnet får tillgång till exempelvis fritidsaktiviteter. Som god man behöver man också hålla kontakt och skapa en god relation med familjen som barnet bor med.

Informationsträffar 21 april och 4 maj

– Under träffarna kommer vi att berätta om vad uppdraget innebär och vi kommer också besvara de frågor som finns. Man behöver givetvis inte bestämma sig på plats om man vill gå vidare med uppdraget, utan det kan man ta ställning till efteråt. Först då gör vi en registerkontroll och kallar till en intervju, säger Ewa Gouranius.

Läs mer och anmäl dig till en informationsträff

 

Barnen som flyr från kriget i Ukraina har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet. Det gör att uppdraget som god man för dessa barn skiljer sig något från hur uppdraget som god man för ensamkommande barn i vanliga fall ser ut.

 

– Det är viktigt att Norrköpings kommun som samhällsaktör hjälper till att underlätta mottagandet av dessa utsatta barn, och se till att de får den stöd och hjälp de behöver när de kommer till oss. Att vara god man är ett uppdrag där man som privatperson blir en viktig person för barnet ur många aspekter. Det innebär ytterst att se till att barnet får en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige, säger Susanne Stråhle (S), ordförande överförmyndarnämnden.