Presskonferens om Norrköpings kommuns arbete efter påskhelgens allvarliga händelser

Kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) och kommundirektör Anna Thörn. Foto: Norrköpings kommun

Under tisdagen höll kommunledningen i Norrköping en presskonferens där de informerade om kommunens arbete innan, under och efter de allvarliga händelserna i Ringdansen, Navestad under påskhelgen. Deltog gjorde kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) kommundirektör Anna Thörn.

– Jag vill rikta ett stort tack till all blåljuspersonal, vår egen personal och civilsamhället som snabbt var på plats för att fånga upp oro och frågor från boenden i samband med händelserna. Navestad är ett prioriterat område när det kommer till att skapa och bygga upp ett långsiktigt hållbart och tryggt bostadsområde. Vi kommer intensifiera vårt redan prioriterade arbete i området för att få fler barn och unga att lyckas i skolan, stärka sysselsättningen och genomföra andra trygghetsskapande insatser, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S).

Det var högerextremisten Rasmus Paludans planerade demonstration i Navestad söndagen den 17 april som föranledde de senaste oroligheterna i området. Inför den planerade demonstrationen mottog polisen en förnyad ansökan om tillstånd för demonstration inklusive koranbränning. I samband med det rekommenderade Norrköpings och Linköpings kommuner att polisen i det läge som var, inte skulle ge tillstånd till en ny demonstration söndagen den 17 april. Huvudskälet var att man i och risken för nya våldsamma upplopp, såg att det skulle kunna bli stora svårigheter i att trygga medborgarnas rätt till säkerhet och trygghet den dagen. Yttrandet är inte en generell ståndpunkt utan gällde specifikt den 17 april och den förhöjda riskbild som fanns just då. Sedan dess har några nya ansökningar inte kommit till kommunen för yttrande och är därför inte heller någonting man tagit ställning till.

I veckan planerar Norrköpings kommun för samverkansmöten med offentliga aktörer, civilsamhället och trossamfund genom Effektiv samverkan för trygghet (EST). Syftet är att identifiera och kartlägga behov samt göra insatser för att trygga områdena och genomföra riktade stödinsatser, framförallt till barn, ungdomar och boende. Hyresbostäder kommer att vara aktiva i Navestad för att möta boendes oro, svara på frågor och finnas på plats när barn och unga slutar sin skoldag. De kommer också i dialog fånga upp vårdnadshavare i området för att informera och ha dialog om hur man kan stödja sitt barn eller ungdom efter händelserna.

– Alla kommunens kontor och Hyresbostäder kommer att ha demokratifrågan och planering för prioriterade åtgärder kopplat till händelserna på sin agenda. Vi har redan ett påbörjat trygghetsskapande arbete i Navestad. Det som hände i helgen är givetvis ett bakslag, och nu måste vi fokusera framåt och förstärka det arbetet ytterligare, säger kommundirektör Anna Thörn.

Nedan kan du se presskonferensen i sin helhet: