Klart med nya avtal om vuxenutbildningar inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret i Norrköping

Publicerad

Nu är de nya avtalen om kommunens vuxenutbildningar från och med 2023 klara. Avtalen omfattar 8 yrkesutbildningar som sammanlagt ger möjlighet till 18 olika yrkesutgångar

– Vi är väldigt glada över att ha de nya avtalen på plats. Vägen till sysselsättning är oerhört viktig, och möjligheten för individen att hitta rätt utbildning är en betydelsefull del i detta. De här avtalen ger vuxna ett brett utbud av utbildningsmöjligheter på gymnasienivå med många olika inriktningar att välja mellan. Samtidigt bidrar vi till kommunens kompetensförsörjning på ett bra sätt, säger Pernilla Thott Ljung, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör.

En nyhet är att från och med 2023 kommer flera yrkesutbildningar att kunna integreras med språkutbildningar i svenska. Det innebär att elever får möjlighet att kunna påbörja en yrkesutbildning redan under sin tid på SFI, Svenska För Invandrare, eller vid vidare studier på kursen Svenska som andraspråk. En annan nyhet är ett utökat samarbete mellan arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret och utbildningskontoret. Sedan 2021 samarbetar kommunens vuxenutbildning med utbildningskontoret gällande lärlingsutbildning, och från 2023 kommer även ett samarbete att ske kring industriutbildning.

– Att ännu fler kommer ut ur bidragsberoende och kan försörja sig själva är en central del av arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets verksamhet, och där utgör vuxenutbildningarna en mycket viktig del. De nya avtalen skapar bra förutsättningar för detta även framåt, säger Eva Britt Sjöberg (KD), ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Som grund för valet av yrkesutbildningarna i de nya avtalen har kommunen använt olika arbetsmarknadsprognoser samt haft dialog med såväl olika branschrepresentanter som Arbetsförmedlingen. Just utifrån arbetsmarknadens behov är yrkesutgångarna i bygg- och anläggning förändrade; nya yrkesutgångar är målare, byggnadsträarbetare samt väg- och anläggningsarbetare. Anläggningsmaskinförare kommer att finnas kvar.

Vård- och omsorgsutbildningen på distans genomförs inom ramen för Vård- och omsorgscollege, och planeras även fortsättningsvis att utgöra ett tillskott till den vård- och omsorgsutbildning som kommunen driver som flex och närstudier i egen regi. Utöver utbildningarna som omfattas av de nya avtalen finns det även sedan tidigare en mängd yrkesutgångar inom lärlingsutbildning, när man utbildar sig till ett yrke via en lärlingsplats.