Kraftigt ökad nöjdhet hos företagarna med Norrköpings kommuns service


Efter förra årets tapp i SKR:s mätning så ökar i år företagens nöjdhet med kommunens service igen rejält. Norrköpings kommuns NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) går från 68 till 73. Vad gäller brandskydd tillhör Norrköping de bästa kommunerna i mätningen.

– Det känns bra att företagarna märker effekten av de insatser som vi har gjort under tid för att förbättra och utveckla vår service. Det ska vi som organisation vara mycket stolta över. Samtidigt nöjer vi oss inte med detta utan siktar mot ännu bättre resultat genom att ha ett fortsatt fokus på företagen inom alla våra verksamheter, säger Anna Thörn kommundirektör.

Öppna jämförelser Företagsklimat mäter sex myndighetsområden; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. För dessa sex områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Svaren resulterar i ett så kallat NKI-värde där ett värde på över 62 anses vara godkänt och ett värde på 70 eller högre anses bra. Ett värde på under 62 räknas som lågt. Norrköpings kommuns index hamnar för 2021 på 73 vilket är en tydlig förbättring från förra året då kommunens totala index låg på 68.

– Det är en glädjande utveckling! Extra kul att resultaten är så positiva då vi vet att intresset för att etablera sig eller utveckla sin verksamhet i vår kommun har varit mycket stort de senaste åren. Detta har skapat ett högt tryck i vår organisation. Min förhoppning är att våra medarbetare känner sig stolta över sin insats och att denna undersöknings resultat får lite genomslag även bland dem som inte har egen färsk erfarenhet av kontakter med kommunen, säger kommunalråd Reidar Svedahl (L).

Av de sex områdena så lyckas Norrköping allra bäst vad gäller brandskydd med ett NKI på 90. Det är en kraftig ökning från i fjol då samma värde var 75. Även inom området miljö har Norrköping förbättrat sitt resultat ordentligt, från 65 till 72 och inom markupplåtelse har kommunen även där nått en tydlig förbättring.

– Medarbetarna har jobbat samordnat och målfokuserat med att utveckla vår service till företagarna. Det är glädjande att se att vårt arbete med företagsfokus har gett så pass fin effekt och att resultatet syns i mätningen, säger Anna Selander Samhällsbyggnadsdirektör

Fakta om mätningen
Drygt 29 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.