Får jag ha en blomkruka utanför min restaurang? Få koll på vad som gäller!

Publicerad

Att dekorera och skylta utanför en restaurang eller butik är vanligt. Men visste du att det finns regler om detta? Alla människor ska kunna ta sig fram i Norrköping. En skylt eller blomkruka mitt på gångvägen kan göra att en rullstolsburen inte kan passera eller att en person med synnedsättning snubblar över det oväntade hindret. Norrköping ska vara en vacker och levande stad som är tillgänglig för alla. Det är därför viktigt att du vet vilka regler som gäller innan du sätter ut saker utanför din lokal.

Enligt Sveriges Ordningslag (1993:1617) krävs ofta ett polistillstånd för att använda allmän eller offentlig plats. Det betyder att du behöver söka tillstånd från polisen.

Det är Polismyndigheten som ansvarar för tillstånd och tillsyn. Kommunens roll är att lämna yttrande eftersom det är kommunens mark som används. Kommunen får alltså tycka till när en ansökan lämnas in till polisen men det är polismyndigheten, inte kommunen som ansvarar för tillståndet. Vilka delar av kommunen som får tycka till beror på hur marken ska användas. Planerar man till exempel att servera alkohol på sin uteservering behövs även ett serveringstillstånd. Beroende på hur man önskar utforma sin uteservering så kan det vara aktuellt med ett bygglov.

När behöver jag söka markupplåtelse?

Saker som du kan behöva söka tillstånd för är till exempel:

  • byggnadsställningar
  • container
  • uteservering
  • gatupratare (stående skylt på gatan)
  • vepa på stativ
  • varuexponering utomhus
  • blomkruka eller lykta

Det är inte tillåtet att placera entrémattor eller stolpar med rep i anslutning till sin verksamhet. Anledningen till det är att de är lätta att snubbla på.

På vår webbsida Använda stadens mark hittar du mer information om vad du kan behöva ansöka om tillstånd för och hur du går till väga för att göra det.

Du är också varmt välkommen att kontakta vår Företagslinje, telefon: 011- 15 29 10.

Vad bestämmer kommunen?

Förutom de villkor som Polismyndigheten ställer så har även kommunen rätt att ställa villkor. Det kan till exempel röra sig om utformning, skötsel, framkomlighet och tillgänglighet. Som exempel så har kommunen regler kring gatupratare (skyltar på mark). Gatupratare måste alltid placeras i direkt anslutning till verksamhetens entré, så nära fasaden som möjligt.

Kommunen har tagit fram dessa regler för att alla ska kunna ta sig fram i vår stad på ett säkert sätt. Därför behöver den fria ytan mellan gatuprataren och vägkanten vara minst 1,2 meter. På en gång / cykelväg ska den fria ytan vara minst 2,5 meter. Gatuprataren ska även ha en rund ram nedtill . På så sätt kan en person med ledkäpp känna ramen och undvika att kliva rakt in i skylten. Varje verksamhet kan bara få tillstånd för en gatupratare eller vepa på stativ.

Markupplåtelser ska bidra till en vacker och levande stad och så långt det är möjligt inte störa Norrköpings stadsbild, invånare eller näringsidkare.

Vad kostar det?

Du som vill använda stadens mark få betala två avgifter, en avgift till samhällsbyggnadskontoret och en avgift till polisen. Kommunens taxa bestäms av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun. Avgiften beror på vad du vill göra och var du vill göra det. Du hittar alla kommunens taxor i foldern Taxa för markupplåtelser Pdf, 900.3 kB.. Information om polisens taxa hittar du på Polismynsighetens webbsida Sök tillstånd för att använda offentlig plats.