Kommunala gymnasieskolor redo att ta emot elever från Hvilan

Publicerad

Den fristående gymnasieskolan Hvilan har meddelat att de lägger ner verksamheten i Norrköping på grund av vikande elevunderlag. Kommunala gymnasieskolor är redo att ta emot gymnasieelever från Hvilan.

Hvilan bedriver utbildning på ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Totalt rör det sig om 8 elever som berörs av den fristående skolans beslut att avveckla verksamheten.

- Skolan har informerat oss om att de fortsätter vårterminen ut och i samband med vårterminens slut avvecklas verksamheten. Kommunen har god beredskap att ta in eleverna om de väljer att fortsätta sina studier på någon av våra gymnasieskolor. Eleverna är välkomna till oss, säger Jonas Eriksson, verksamhetschef.

Hvilan har informerat elever och vårdnadshavare om skolans framtid. Utbildningskontoret har dialog med den fristående skolan och har påbörjat ett arbete för att möta elevernas önskemål om plats, om de väljer att söka till någon av de kommunala gymnasieskolorna.

Mer information: Hvilan utbildning avvecklar gymnasieskolan i Norrköping