Nu är trafikstrategin antagen

Publicerad

Den 25 april antog Kommunfullmäktige Trafikstrategin för Norrköpings kommun. Det betyder att vi nu har en långsiktig plan för hur vi ska utveckla Norrköpings trafiksystem. Det handlar om hur kommunen ska prioritera och planera när det gäller trafikfrågor. Var och hur ska vi cykla, gå, åka kollektivt och köra bil i framtiden?

Johanna och Cecilia är översiktsplanerare på Samhällsbyggnadskontoret och har arbetat med framtagandet av Trafikstrategin


Vi blir allt fler som bor i Norrköpings kommun. Det gör att vi blir fler som reser till och från jobb, skola och fritidsaktiviteter varje dag. Många av dessa resor kan genomföras på ett hållbart sätt. Vid vissa resor passar gång, cykel eller kollektivtrafiken bäst medan det i andra fall kan finnas behov av att använda bilen. Därför behöver vi se till att buss och spårvagn kommer fram och att det finns ett cykelnät som gör det enkelt att ta sig till sin destination.

Trafikstrategin är ett dokument som kan intressera många. Det är alltid bra att en kommun är tydlig med hur man planerar för framtiden. Rent praktiskt kommer dock trafikstrategin framförallt att vara en bra hjälp för tjänstepersoner och politiker. När olika frågor ska prioriteras och vägas emot varandra är trafikstrategin en bra vägledning i hur man ska tänka. De mål som nämns i trafikstrategin är långsiktiga mål. Ingenting kommer att ske över en natt. Men på sikt innebär det att cykelvägen kan bli bättre samt att kollektivtrafiken kommer fram snabbare. Detta gör att vissa kommer att välja ett hållbart och snabbt transportsätt istället för bilen – och det är det som är målet mer strategin. Att öka det hållbara resandet. Genom att fler väljer att gå, cykla eller resa kollektivt kan även de som verkligen behöver åka bilen få en ökad framkomlighet.

En del röster i debatten har frågat om trafikstrategin innebär slutet för bilar i kommun. Så är det självklart inte. Bilen kommer finnas i vår stad även i framtiden men planen är att prioritera människor och hållbara resmönster framför biltrafik. Om vi fortsätter att bygga ut vägar i takt med att invånarantalet ökar kommer fler invånare att välja bilen framför gång, cykel och kollektivtrafik. Vissa behöver av olika skäl använda bilen men genom att planera vår kommun på rätt sätt kan vi göra det snabbt, smidigt och attraktivt att välja hållbara resalternativ.

På senare tid har vi börjat se fler och fler elbilar i vår kommun. Det är självklart bra men elbilar är inte lösningen på allt. Däcken river fortfarande upp partiklar som förbipasserande andas in och en elbil tar lika stor plats som en bil med förbränningsmotor. Genom att hålla ner antalet bilar i vår kommun kan vi använda parkeringsytor till andra saker, till exempel en park eller ett torg.

Du kan läsa hela trafikstrategin på vår webb.