Dags att betala årsavgiften för alkoholtillsynen

Publicerad

Norrköpings restauranger som har serveringstillstånd enligt alkohollagen betalar årligen för kommunens tillsynsarbete. Under pandemin har kommunen inte tagit betalt, men nu har fakturorna för 2022 skickats ut.

Från och med 1 januari 2020 gäller en ny taxa för tillsyn och kontroll av serveringstillstånd enligt alkohollagen. För flertalet verksamheter innebar den nya taxan en höjning av tillsynsavgiften och eftersom inga avgifter togs ut för varken 2020 eller 2021 kan fakturan upplevas som en överraskning.

Fakturan omfattar kommunens tillsynsarbete och i årsavgiften ingår bland annat inre och yttre tillsyn, inläsning, restid och efterarbete: kort sagt allt som ingår för inspektioner och kontroll av restaurangverksamheten. Kostnaden beror på hur stor omsättning serveringsstället har på sin alkoholförsäljning och baseras på uppgifter i restaurangrapporten.

För närvarande är timavgiften som årsavgiften baseras på 1 307 kr.

 

Läs mer

Taxor och avgifter

Alkoholservering


Frågor?

Kontakta Miljö och hälsa, Livsmedelsenheten via Kontaktcenter,
telefon 011–15 00 00 eller via e-post miljo@norrkoping.se