Engångsplastdirektivet- gäller från 1 januari 2022

Publicerad

Från första januari 2022 är flera engångsartiklar i plast förbjudna enligt EU:s engångsplastdirektiv. De har valts ut eftersom de ofta hittas som skräp på stränder och i havet och för att de är enkla att göra i andra material.

Plastskräp har blivit ett allt större problem: djur och växtlivet skadas och även vi människor påverkas av skräpiga miljöer.

Det tar lång tid för plast att brytas ner och den skapar problem både i sin ursprungliga form och när den bryts ner i mindre delar.

Siffror från skräpmätningar som genomförts på stränder runt EU:s medlemsländer visar att 80 - 85% av det skräp som hittas på havsstränder är plast. Hälften av plastskräpet på havsstränderna är just engångsartiklar.

Vi använder fortfarande allt mer plast och bara en liten del återvinns. Det mesta av plasten består av fossil råvara och behöver ersättas med bättre alternativ. Dessutom måste vi minska användningen, speciellt av engångsplast som bara används en gång och sedan slängs.

Plast är ett användbart material men det är viktigt att använda rätt plast på rätt plats och sammantaget minska användningen.


Dessa produkter i plast är nu förbjudna:

  • Bomullspinnar
  • Bestick (gafflar, knivar, skedar och ätpinnar)
  • Tallrikar
  • Sugrör
  • Omrörare för drycker
  • Ballongpinnar
  • Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast
  • Matlådor och muggar i expanderad polystyren (typ frigolit) för dryck och mat som ska konsumeras direkt
  • Sugrör och bomullspinnar som används inom sjukvården kommer inte att vara förbjudna.

I vissa fall kan redan inköpta lager säljas av, därför kan vi även efter 1 januari hitta de här artiklarna.


I Norrköpings kommun arbetar vi med att minska den onödiga plastanvändningen i kommunens verksamheter.

Läs mer om Jakten på plasten

Här kan du läsa mer hos Naturvårdsverket

 

Naturvårdsverket har tagit fram ett antal informationsfilmer om engångsplastdirektivet.

Här kan du se filmerna