Välkommen på Miljömingel!

Publicerad

Ingen har väl undgått att se alla nya spännande byggprojekt som pågår runt om i kommunen. På årets första Miljömingel sätter vi fokus på masshantering och hur vi kan minska dess miljö- och klimatpåverkan. Hur arbetar kommunen för att få till en effektiv hantering av alla schaktmassor som uppkommer och hur kan vi skapa en mer cirkulär hantering av massorna?

Tid: Tisdag den 24 maj, kl. 18.00-19.30.

Plats: Sessionssalen, förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.

På programmet

  • Välkomnande och inledning
    Karin Jonsson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor
  • Effektiv cirkulär masshantering – Norrköping går före
    Charlotte Cederbom, samordnare geo-frågor, samhällsbyggnadskontoret
    Martin Heljedal, masskoordinator, samhällsbyggnadskontoret
  • Frågestund

Inbjudan - Välkommen på Miljömingel 24 maj (PDF) Pdf, 380.1 kB.

Anmälan

Anmäl dig till minglet genom att maila: utredningutveckling@norrkoping.se senast måndagen den 23 maj.


Hjärtligt välkomna!
Miljö- och klimatberedningen genom Karin Jonsson (C), kommunalråd