Var försiktig när du eldar eller grillar – det är mycket torrt nu

Till helgen blir det varmt i Östergötland, och det i kombination med torra marker innebär en stor brandrisk. Tänk på att vara försiktig om du grillar eller eldar.

Du kan också hjälpa till, genom att minska risken för att starta en brand:

  • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand.
  • Om du tänker grilla eller elda, använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
  • Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute eller via brandriskprognoserna från SMHI.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela var det brinner.
  • Tänk på att fjolårets gräs brinner lätt.
  • Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuella eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar. Om det skulle bli ett eldningsförbud i Östergötland, hittar du information om det här på www.norrkoping.se