Motala ström stängs av för båttrafik och vattenskoter

Publicerad

Du vet väl om att från och med den 28 februari 2022 fram till sommaren 2023 kommer Motala ström hålla stängt för båttrafik. Avstängningen gäller från kajplats 17 vid Gamla tullhuset och västerut in mot innerstaden. Detta gäller även för jetski eller vattenskoter. Avstängningen är förberedd genom markeringar i vattnet.

Orsaken till beslutet är att projektet Inre hamnen startar byggnationen av den nya gång-och cykelbron. Projektet har fått beviljat tillstånd för SSA hos Transportstyrelsen vilket även ansvarig för hamnens trafik är informerad om.

Ansvariga för byggnationen för idag en dialog tillsammans med Cityfiske och Roddklubben kring hur verksamheterna på bästa sätt tillgodoses medan arbetet utförs.

Skulle du behöva komma in på området kan du vänligen kontakta:
Fredrik Odin
Projektledare, Norrköpings kommun
Telefon: +46 11 15 13 98
E-post: fredrik.odin@norrkoping.se