Gemensam kraftsamling för ett tryggare Norrköping


Norrköping är fullt av goda människor som älskar sin stad. I en tid där samhället har skakats om i syfte att öka klyftorna mellan människor vill vi förstärka kommunens insatser och mobilisera alla goda krafter i en samverkan för ett välkomnande och tryggare Norrköping.

Norrköpings trygghetsskapande arbete sker i nära samverkan mellan kommunens olika verksamheter, civilsamhället och polis. Tillsammans vill vi intensifiera arbetet och uppmuntra fler goda krafter att bidra med aktiviteter och samverkan - som ska leda till att främja lugn och trygghet i ett välkomnande Norrköping. Vi gör det tillsammans under temat Älska Norrköping.

Kommunens samverkan med civilsamhället och polisen bedrivs främst genom EST, effektiv samordning för trygghet. Det är ett samarbete som är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet i flera områden runt om i Norrköping.

Nu satsar vi ännu mer på vårt trygghetsarbete! Här följer några exempel på insatser och evenemang:

 • Under helgen kommer Kunskapens hus att flytta ut sin verksamhet till Hageby och stötta en fotbollsturnering och Portalen i Hageby kommer att flytta sin verksamhet till Ringdansen. Hyresbostäder fortsätter det viktiga samverkansarbetet EST med andra aktörer.
 • I kommunens skolor och på fritidsgårdar förs samtal med barn och elever om fakta, yttrandefrihet, polisens roll, demokrati och värderingar. Ett informationsbrev om detta kommer att förmedlas till vårdnadshavare.
 • Vi förbereder för att ha två till tre centralt belägna fritidsgårdar öppna mellan kl 11-18 på söndag.
 • Socialkontorets uppsökande verksamhet kommer att vara extra aktiva i samhället, med syfte att nå barn, ungdomar och deras familjer.
 • Kommunen samverkar med dom religiösa samfunden genom det interreligiösa nätverket. Gemensamt budskap är tolerans och lugn.
 • Under söndagen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att besöka Norrköpings stadsbibliotek som har blivit omnämnt som en av ”demokratins byggnader” och har fått ett demokratiutvecklingsuppdrag av kultur- och fritidsnämnden via kommunstyrelsen i Norrköping.
 • Biblioteken driver ett långsiktigt arbete och Bokstart är ett exempel, ett språkstöd till familjer med barn 0-3 år. Bibliotekarier besöker föräldrar och barn i deras hem och lär föräldrar läsa sagor samt informerar om den positiva effekten av sagoläsning. Årets Bokstart är ett arbete med förskolor i Navestad.
 • Samhällsbyggnadskontoret kommer under veckan att smycka Navestad med dekorationer i utomhusmiljön för att skapa trivsel. Temat är hjärtan för att befästa demokratin, människors lika värde och yttrandefrihetens roll i samhället.
 • Säkerhetsavdelningen håller samman arbetet med polis, övriga aktörer och civilsamhället.
 • Norrköpings Science Park, Visualiseringscenter, socialkontoret, utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret planerar för aktiviteter som belyser en ljus framtid och berättar om innovationer som har en stor betydelse för samhället. Ett upplägg där man på ett lekfullt sätt låter barn och ungdomar närma sig intressanta digitala miljöer och i slutändan rentav intressera sig för utbildningar kopplat till detta.
 • Kommunens museer och Visualiseringscenter kommer att vara öppna i helgen och har gratis inträde. Mer aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna finns att läsa på Evenemangskalender - Visit Norrköping (norrkoping.se)
 • Norrköpings kommun planerar för att bjuda in näringslivet för att tillsammans skapa en konsert #Älska Norrköping för att befästa kärleken till staden, människors lika värde, demokratin och yttrandefriheten.

Tillsammans kan vi göra mycket för ett tryggare Norrköping!
Vad vill just du bidra med?

Hälsningar
Anna Thörn
Kommundirektör