Håll våra badsjöar rena - brunnarna är bara till för vatten!

Publicerad

Gatutextens färg är miljövänlig och ofarlig för människor och natur, gjord på träharts och linolja.


Visste du att en gallerbrunn bara är till för regn- och smältvatten? Det som hamnar i brunnen renas inte utan rinner rakt ut i närmaste vattendrag. Om du tvättar din bil ute på gatan eller om du kastar fimpar och snus på marken så går tungmetaller, kemikalier och olja rakt ut i din egen badsjö! Vattnet vi dricker, de fiskar vi fiskar, våra badvatten och vår vackra natur med alla fantastiska djur är värda att skydda!

Vad är problemet och vad kan jag göra?

Biltvättvatten på gatan, cigarettfimpar, snus, miljöfarliga färger, plaster och annat skräp. Exemplen är många på sånt som hamnar i våra brunnar men som inte borde vara där. Alla dessa saker som hamnar i brunnarna påverkar miljö, natur och människor negativt. Som tur är kan var och en av oss göra skillnad och bidra till förbättring!

Tvätta bilen i bilhall

Se till att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall istället för på gatan. Biltvättar har reningsanläggningar som tar hand om partiklar och farliga ämnen såsom olja och tungmetaller. Tvättar du bilen på gatan eller en asfalterad uppfart rinner det smutsiga vattnet istället ned i dagvattenbrunnar och sedan ut i närmaste sjö eller vattendrag. Om du ändå vill tvätta bilen hemma, ställ den på gräsmattan där vattnet kan infiltrera och använd biologiskt nedbrytbara produkter.

Hand håller tvättsvamp som tvättar bil

Biltvätt på gatan gör din bil ren men mängder av olja, kemikalier och tungmetaller rinner rakt ut i våra känsliga sjöar och vattendrag.

Kasta aldrig fimpar eller snus i naturen

Cigarettfilter är gjort av en slags plast där tobakens farliga ämnen fastnar. Syftet med det är att de farliga ämnena inte ska nå rökarens lungor. Ämnena är dock inte bara farliga för människor utan även för djur och natur. En fimp innehåller många giftiga ämnen men kadmium är ett av de farligaste gifterna både för hälsa och miljö. Kadmium finns naturligt i jorden och sprids via luft, mark och vatten. Det är en giftig tungmetall som inte kan brytas ner i miljön och kan orsaka störningar i ekosystemet. Ämnet är giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter och kan tas upp av växternas rotsystem.

I människokroppen stannar kadmium kvar under lång tid och lagras i njurarna. Kroppen kan ta stor skada av mycket kadmium under en längre tid. Njurarna skadas och risken för benskörhet och cancer ökar.

Utöver allt detta så är cigarrettfimpar tillverkade av cellulosaacetat. Det tar mellan 1-5 år för en fimp att delas sönder till mikroplast som i sin tur tar upp till 100 år att försvinna från naturen. En fimp ska därför ALDRIG hamna i naturen.

Massa cigarettfimpar kastade på marken


Tänk efter före och efter målning

Målarfärger och färgrester kan också innehålla ämnen som är skadliga för miljön. Tänk därför på inte hälla färgrester i vare sig brunnar, andra avlopp eller i hushållssoporna. Lämna alltid färgrester och gamla färgburkar till en av kommunens returpunker. Du hittar mer information om det på Nodras webbplats.

Ett annat tips är att tänka till när du väljer färg. Ställ frågor i butiken när du handlar färg så du kan göra ett medvetet val. Som konsument har du rätt att få veta om färgen kan ge effekter på hälsan eller på miljön. Välj gärna miljöbedömda produkter. På så sätt vet du att produkten upfyller högre hälso- och miljökrav.

Burk och pensel med Falurrödfärg