Norrköping vill vara en viktig aktör i Kriminalvårdens framtida utveckling


Verksamhet med koppling till kriminalvård har under många decennier varit en del av Norrköpings identitet, med lång och gedigen erfarenhet av kriminalvård. Nu finns en förhoppning om att återigen få förtroendet att ta emot en ny modern anstalt, vilket skulle skapa 300-400 nya arbetstillfällen i kommunen.

I mars berättade Kriminalvården att Norrköping var en av de fyra kommuner som myndigheten beslutat att gå vidare med inom planerna för sin nya anstalt och i dagarna lämnade kommunen in det sista prospektet, med en beskrivning av vad Norrköping som kommun kan erbjuda.

– Jag är väldigt stolt över att Norrköping har blivit utvald som en av de fyra kommuner som Kriminalvården nu tittar närmare på, och ser mycket positivt på en etablering av en ny anstalt inom kommunen. Detta innebär viktiga jobb, som dessutom ger flera jobbchanser för både medarbetare som tar sina första kliv på arbetsmarknaden och erfarna specialister. Vi gör nu allt vi kan för att möta kriminalvårdens behov i samband med en eventuell etablering, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Norrköping har ett strategiskt gynnsamt läge med koppling till Stockholms arbetsmarknadsregion och det finns en stark egen rekryteringsbas för de arbeten som skapas. Näringslivet skulle givetvis gynnas av etableringen och Norrköpings geografiska läge är en konkurrensfördel. Vi skulle verkligen välkomna en ny anstalt till Norrköping, säger Sophia Jarl (M), oppositionsråd.

Det utpekade området som erbjuds för etableringen utgörs av omkring 38 hektar och ligger i Klingstad. I öster avgränsas området av E4 som avskärmar området mot Ingelsta, i norr avgränsar riksväg 51 mot den sammanhängande Kvillingeslätten, och i söder avgränsar Hallbergaskogen mot Fyrbys bostadsområde. Den föreslagna platsen är inritad i översiktsplanen som verksamhetsmark sedan flera år tillbaka. Kommunens ambition är att bibehålla landskapets karaktär, och om en etablering skulle bli aktuell i området, kan området anses som färdigutvecklat.

Norrköping har som kommun lång erfarenhet både av att ta emot och samverka med statliga myndigheter, inte minst inom kriminalvårdsområdet.

– I vår vision för Norrköping med sikte på år 2035 växer vi på ett hållbart sätt och utvecklar våra förmågor. Kriminalvården har haft sitt huvudkontor här sedan 1970-talet – nu hoppas vi få chansen att fördjupa och utveckla relationen och skapa nya möjligheter tillsammans, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.